Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions. Taxa de variació M

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2013-2017 Per seccions i divisions (CCAE-09). Taxa de variació
2013 2014 2015 2016 2017
Indústries extractives -2,4 -0,4 0,8 0,0 0,1
Indústries manufactureres 0,2 -0,7 -1,6 -1,4 2,8
productes alimentaris 1,9 -2,0 -0,8 -1,3 2,0
fabricació de begudes 2,1 1,2 1,2 0,6 1,9
indústries tèxtils 0,2 0,2 -0,2 0,1 0,6
confecció peces vestir 0,4 0,8 0,2 0,4 0,3
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 0,2 1,2 -0,2 1,2 0,5
indústries del paper -0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,3
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 5,4 -0,9 0,6 3,3 1,5
indústries químiques 0,5 -0,8 -1,2 -2,7 3,1
fabricació de productes farmacèutics -0,2 1,3 0,5 0,4 0,9
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 0,7 0,1 0,0 -0,3 0,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 0,1 0,9 0,6 -0,2 1,0
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges -4,7 -4,1 -3,7 -2,5 12,1
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips -1,0 0,3 0,0 0,0 3,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1,7 0,4 -0,3 0,2 1,0
fabricació de materials i equips elèctrics 1,6 0,2 1,5 -0,8 1,0
fabricació de maquinària i equips ncaa 1,0 1,8 0,1 0,8 0,4
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs -0,3 -0,3 0,2 -0,1 0,6
fabricació d'altres materials de transport -2,7 0,8 1,4 3,4 -0,7
fabricació de mobles -0,4 1,5 0,8 0,8 1,2
indústries manufactureres diverses 0,5 0,2 -0,9 -2,9 -0,5
reparació i instal·lació de maquinària i equips .. 0,6 -0,4 0,6 0,3
Energia elèctrica i gas 2,9 -5,9 -8,4 -14,3 12,3
Subministrament d'aigua(1) 11,6 3,8 1,3 0,5 -0,1
IPRI Catalunya 0,7 -1,6 -2,7 -3,6 4,3
IPRI Espanya 0,6 -1,3 -2,1 -3,1 4,4
Unitats: Tant per cent (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/388

Sou aquí: