Cost laboral per treballador i any. Per components M

Cost laboral per treballador i any. 2012-2016 Per components
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
(1) Inclou formació, transport, despeses socials i altres.
Cost total brut
Sous i salaris 24.430,8 24.290,0 23.849,2 24.223,0 24.211,2
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social 7.325,4 7.335,9 7.366,4 7.450,1 7.461,5
Cotitzacions voluntàries 187,1 168,8 152,5 156,0 154,9
Prestacions socials directes 272,9 239,9 198,1 171,1 78,4
Indemnitzacions per acomiadament 549,9 550,3 411,4 251,6 234,7
Altres costos (1) 391,5 350,9 273,3 262,4 187,6
Catalunya 33.157,7 32.935,8 32.250,9 32.514,1 32.328,1
Espanya 30.905,6 30.844,5 30.653,1 30.857,3 30.528,2

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/394

Sou aquí: