Cost laboral per treballador i any. Per components M

Cost laboral per treballador i any. 2013-2017 Per components
2013 2014 2015 2016 2017
Cost total brut
Sous i salaris 24.290,0 23.849,2 24.223,0 24.215,7 24.140,5
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social 7.335,9 7.366,4 7.450,1 7.461,5 7.511,5
Cotitzacions voluntàries 168,8 152,5 156,0 155,8 154,5
Prestacions socials directes 239,9 198,1 171,1 94,0 88,0
Indemnitzacions per acomiadament 550,3 411,4 251,6 234,6 189,8
Altres costos (1) 350,9 273,3 262,4 315,9 290,3
Catalunya 32.935,8 32.250,9 32.514,1 32.477,6 32.374,7
Espanya 30.844,5 30.653,1 30.857,3 30.708,3 30.744,8
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
(1) Inclou formació, transport, despeses socials i altres.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/394

Sou aquí: