Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors

Salari brut anual i guany per hora. 2016 Per sexe i sectors
Homes Dones Catalunya Espanya
Salari brut anual mitjà 27.572,76 21.110,34 24.454,64 23.156,34
Indústria 31.541,55 24.910,64 29.563,19 27.198,31
Construcció 25.022,86 20.160,82 (1) 24.201,13 22.163,46
Serveis 26.461,36 20.652,62 23.306,65 22.440,32
Guany mitjà per hora 16,97 14,23 15,71 14,88
Indústria 18,47 15,01 17,46 16,35
Construcció 14,85 13,29 (1) 14,61 13,26
Serveis 16,64 14,14 15,33 14,69
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
(1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/396