Saltar al contingut principal

Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació

Salari brut anual i guany per hora. 2017 Per sexe i tipus d'ocupació
Homes Dones Catalunya Espanya
Salari brut anual mitjà 28.323,31 21.801,47 25.180,45 23.646,50
Directors i gerents 55.739,67 43.555,74 51.060,75 51.010,54
Professionals científics i intel·lectuals 37.711,55 31.530,19 34.129,25 33.863,76
Tècnics i professionals de suport 33.906,89 25.879,25 30.215,29 29.238,49
Empleats oficina, comptables i administratius 25.744,23 20.167,13 21.937,18 20.362,00
Treballadors restauració, personals i venedors 21.431,80 15.138,74 17.601,78 16.622,50
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 19.783,93
Artesans, treballadors indústries i construcció 25.335,45 18564,45 (1) 24.822,58 22.364,37
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 24.845,54 20.950,53 24.110,82 21.851,90
Ocupacions elementals 17.754,03 12.534,58 15.043,87 14.267,98
Guany mitjà per hora 17,32 14,58 16,06 15,13
Directors i gerents 33,01 26,20 30,42 30,56
Professionals científics i intel·lectuals 23,98 21,25 22,44 21,98
Tècnics i professionals de suport 20,50 16,34 18,63 17,86
Empleats oficina, comptables i administratius 15,43 12,76 13,64 12,84
Treballadors restauració, personals i venedors 13,87 10,62 11,96 11,19
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 12,45
Artesans, treballadors indústries i construcció 14,93 11,59 (1) 14,69 13,21
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,73 12,56 14,32 13,18
Ocupacions elementals 11,11 9,51 10,36 10,05
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
(1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/398