Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació M

Salari brut anual i guany per hora. 2016 Per sexe i tipus d'ocupació
Homes Dones Catalunya Espanya
Salari brut anual mitjà 27.572,76 21.110,34 24.454,64 23.156,34
Directors i gerents 54.387,19 44.232,55 50.645,84 50.530,80
Professionals científics i intel·lectuals 37.172,45 30.253,87 32.992,67 33.712,33
Tècnics i professionals de suport 33.142,91 25.630,90 29.896,96 28.585,99
Empleats oficina, comptables i administratius 24.996,65 19.469,38 21.220,09 20.125,54
Treballadors restauració, personals i venedors 20.995,80 14.819,98 17.272,57 16.299,76
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 18.773,13
Artesans, treballadors indústries i construcció 24.684,05 18.507,66 (1) 24.111,38 21.923,55
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 24.230,80 19.004,66 23.107,61 21.418,37
Ocupacions elementals 17.623,69 11.873,62 14.761,46 13.849,75
Guany mitjà per hora 16,97 14,23 15,71 14,88
Directors i gerents 32,42 26,49 30,24 29,99
Professionals científics i intel·lectuals 23,86 20,65 21,97 22,00
Tècnics i professionals de suport 19,87 16,47 18,46 17,58
Empleats oficina, comptables i administratius 15,28 12,40 13,34 12,69
Treballadors restauració, personals i venedors 13,93 10,32 11,80 10,97
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 12,09
Artesans, treballadors indústries i construcció 14,57 11,52 (1) 14,30 13,07
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,44 11,46 13,81 12,99
Ocupacions elementals 11,05 9,32 10,29 9,88
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
(1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/398

Sou aquí: