Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació M

Salari brut anual i guany per hora. 2015 Per sexe i tipus d'ocupació
Homes Dones Catalunya Espanya
Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.
Notes:
- Classificació catalana d'ocupacions CCO-2011.
(1) Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
.. Dades no significatives per al càlcul (mostra associada inferior a les 100 unitats).
Salari brut anual mitjà 27.514,06 20.946,56 24.321,57 23.106,30
Directors i gerents 56.510,43 43.681,00 (1) 51.944,40 51.645,86
Professionals científics i intel·lectuals 36.665,24 29.818,57 32.537,10 32.760,87
Tècnics i professionals de suport 33.022,89 25.841,77 29.985,32 28.943,22
Empleats oficina, comptables i administratius 25.006,50 19.621,55 21.260,61 20.141,01
Treballadors restauració, personals i venedors 21.170,72 14.786,89 17.381,00 16.366,05
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 18.600,98
Artesans, treballadors indústries i construcció 24.644,88 18.926,27 (1) 24.084,84 21.771,24
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 24.459,89 18.738,71 23.284,46 21.339,86
Ocupacions elementals 17.626,72 11.767,80 14.598,16 13.835,04
Guany mitjà per hora 16,96 14,37 15,77 15,01
Directors i gerents 33,06 26,37 (1) 30,73 30,64
Professionals científics i intel·lectuals 23,58 21,13 22,16 21,77
Tècnics i professionals de suport 19,95 16,93 18,74 18,00
Empleats oficina, comptables i administratius 15,34 12,67 13,51 12,81
Treballadors restauració, personals i venedors 13,96 10,40 11,91 11,16
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres .. .. .. 11,83
Artesans, treballadors indústries i construcció 14,66 11,78 (1) 14,39 13,09
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 14,59 11,61 14,00 13,04
Ocupacions elementals 11,09 9,30 10,27 10,00

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/398

Sou aquí: