Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Explotació agrària
Unitat tecnicoeconòmica de la qual s'obtenen productes agraris sota la responsabilitat d'un titular. Es caracteritza per la utilització d'uns mateixos mitjans de producció (mà d'obra, maquinària, etc.). S'hi inclouen les explotacions exclusivament forestals i els vedats de caça. Segons la superfície, pot ser: amb terres i sense terres.
Explotació agrària, amb terres
Conjunt d'instal·lacions amb una superfície igual o superior a 0,1 ha, en una o diverses parcel·les ja siguin contigües o no. Al Cens del 2009, els mínims són: 1 ha de SAU, o 0,2 ha d'hortalisses o flors a l'aire lliure o fruiters de regadiu o planter d'hivernacles, o 0,1 ha d'hortalisses o flors en hivernacle, o 0,5 ha de tabac o llúpol o cotó.
Explotació agrària, sense terres
Conjunt d'instal·lacions amb una superfície de menys de 0,1 ha i una determinada quantitat de bestiar. Al Cens del 2009, els mínims són: tenir una o Urs i una PET igual o superior a 0,75 UDEs.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".