Macromagnituds agràries. A preus corrents M

Macromagnituds agràries. 2011-2015 A preus corrents
2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
(1) Segons el canvi metodològic al sistema SEC-95, el valor de la producció és a preus bàsics, i s'obté com a resultat d'afegir al preu que rep el productor les subvencions al producte netes d'impostos. Això suposa que part de les subvencions d'explotació de la metodologia anterior s'incorporen a la valoració de la producció final agrària (a preus bàsics), i la resta s'assigna a Altres subvencions.
(p) Dades provisionals.
Producció final agrària (1) 4.302,01 4.318,26 4.506,84 4.351,99 4.310,23
agrícola 1.574,68 1.512,39 1.601,08 1.395,05 1.445,31
ramadera 2.609,73 2.684,87 2.783,66 2.832,70 2.741,90
producció de serveis de l'agricultura 37,20 38,74 44,22 46,24 45,82
activitats secundàries no agràries no separables 80,40 82,26 77,88 78,00 77,20
Consums intermedis -2.433,36 -2.593,32 -2.566,74 -2.441,42 -2.426,21
Valor afegit brut a preus bàsics 1.868,65 1.724,93 1.940,10 1.910,57 1.884,02
Amortitzacions -452,24 -468,30 -481,49 -495,90 -494,52
Valor afegit net a preus bàsics 1.416,41 1.256,64 1.458,62 1.414,67 1.389,50
Altres subvencions 365,89 398,97 388,17 363,91 348,23
Altres impostos -20,04 -21,09 -22,98 -24,73 -26,54
Renda agrària (renda dels factors) 1.762,26 1.634,51 1.823,80 1.753,86 1.711,20

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/436