Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions M

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2013-2017 Per seccions i divisions CCAE-2009
2013 2014 2015 2016 2017 (p)
Unitats: Índex (Base 2010 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(p) Dades provisionals.
Indústries extractives 64,6 63,0 64,7 64,4 76,1
Indústries manufactureres 94,3 96,8 99,4 102,7 106,8
alimentació, begudes i tabac 99,5 104,0 106,9 109,2 108,0
tèxtil, confecció, cuir i calçat 88,9 88,6 87,8 101,7 102,9
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 91,9 93,5 94,5 92,3 90,5
químiques 90,9 95,1 98,7 101,3 106,8
prod. farmacèutics 97,4 91,9 94,1 99,6 105,1
cautxú i matèries plàstiques 98,8 103,2 112,2 117,9 120,1
productes minerals no metàl·lics 80,9 87,4 92,0 91,8 98,0
metal·lúrgia i productes metàl·lics 85,2 85,1 88,8 94,0 103,6
equips elèctrics, electrònics i òptics 70,9 78,6 80,8 82,3 89,3
maquinària i equips mecànics 113,5 110,1 111,1 122,9 130,9
material de transport 105,0 111,7 108,1 108,2 108,2
altres indústries manufactureres 98,2 101,8 108,9 108,1 119,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 101,5 96,9 99,4 101,4 104,2
Subministrament d'aigua 115,0 107,4 103,2 111,5 117,5
IPI Catalunya 95,3 96,8 99,3 102,6 106,6
IPI Espanya 90,2 91,6 94,6 96,1 98,6

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/470

Sou aquí: