Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2014-2018 Per seccions i divisions CCAE-2009
2014 2015 2016 2017 2018
Indústries extractives 97,4 100,0 90,2 94,5 97,1
Indústries manufactureres 97,3 100,0 103,3 107,1 108,9
alimentació i begudes 97,3 100,0 101,5 100,1 101,5
tèxtil, confecció, cuir i calçat 100,9 100,0 114,8 126,0 127,0
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 99,0 100,0 96,4 95,4 92,5
químiques 96,4 100,0 101,7 106,4 105,9
prod. farmacèutics 97,6 100,0 107,0 113,0 115,6
cautxú i matèries plàstiques 92,0 100,0 104,8 109,5 108,7
altres productes minerals no metàl·lics 95,1 100,0 101,1 106,8 98,3
metal·lúrgia i productes metàl·lics 95,8 100,0 103,5 112,1 116,4
equips elèctrics, electrònics i òptics 97,3 100,0 102,9 107,3 110,3
maquinària i equips mecànics 99,1 100,0 108,6 112,0 120,2
material de transport 103,3 100,0 102,2 101,1 104,5
altres indústries manufactureres 93,4 100,0 101,3 109,7 113,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 97,5 100,0 100,1 103,6 96,4
Subministrament d'aigua 104,1 100,0 108,7 117,6 110,9
IPI Catalunya 97,5 100,0 103,1 106,9 107,7
IPI Espanya 96,8 100,0 101,6 104,5 105,2
Unitats: Índex (Base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Advertiment: Les dades dels anys 2002-2010 es van revisar el 6 de juliol de 2018.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/470