Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions M

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2013-2017 Per seccions i divisions CCAE-2009
2013 2014 2015 2016 2017
Indústries extractives 99,8 97,4 100,0 90,2 94,5
Indústries manufactureres 94,8 97,3 100,0 103,3 107,1
alimentació, begudes i tabac 93,0 97,3 100,0 101,5 100,1
tèxtil, confecció, cuir i calçat 101,2 100,9 100,0 114,8 126,0
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 97,3 99,0 100,0 96,4 95,4
químiques 92,1 96,4 100,0 101,7 106,4
prod. farmacèutics 103,4 97,6 100,0 107,0 113,0
cautxú i matèries plàstiques 88,1 92,0 100,0 104,8 109,5
productes minerals no metàl·lics 87,9 95,1 100,0 101,1 106,8
metal·lúrgia i productes metàl·lics 95,9 95,8 100,0 103,5 112,1
equips elèctrics, electrònics i òptics 87,8 97,3 100,0 102,9 107,3
maquinària i equips mecànics 102,2 99,1 100,0 108,6 112,0
material de transport 97,1 103,3 100,0 102,2 101,1
altres indústries manufactureres 90,1 93,4 100,0 101,3 109,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 102,2 97,5 100,0 100,1 103,6
Subministrament d'aigua 111,4 104,1 100,0 108,7 117,6
IPI Catalunya 95,9 97,5 100,0 103,1 106,9
IPI Espanya 95,4 96,8 100,0 101,6 104,5
Unitats: Índex (Base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Advertiment: Les dades dels anys 2002-2010 es van revisar el 6 de juliol de 2018.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/470

Sou aquí: