Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Taxa de variació M

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2013-2017 Per seccions i divisions CCAE-2009. Taxa de variació
2013 2014 2015 2016 2017
Indústries extractives 4,2 -2,5 2,7 -9,8 4,7
Indústries manufactureres 0,4 2,7 2,7 3,3 3,6
alimentació, begudes i tabac 1,6 4,6 2,8 1,5 -1,4
tèxtil, confecció, cuir i calçat -2,3 -0,4 -0,9 14,8 9,7
paper, arts gràfiques i suport enregistrats -0,9 1,8 1,0 -3,6 -1,1
químiques -0,8 4,7 3,8 1,7 4,6
prod. farmacèutics 3,9 -5,6 2,5 7,0 5,6
cautxú i matèries plàstiques 0,4 4,4 8,7 4,8 4,5
productes minerals no metàl·lics 2,3 8,1 5,2 1,1 5,7
metal·lúrgia i productes metàl·lics -2,0 -0,1 4,4 3,5 8,3
equips elèctrics, electrònics i òptics -5,6 10,9 2,8 2,9 4,3
maquinària i equips mecànics 0,0 -3,0 0,9 8,6 3,2
material de transport 4,1 6,3 -3,2 2,2 -1,1
altres indústries manufactureres -0,4 3,6 7,1 1,3 8,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4,0 -4,6 2,6 0,1 3,5
Subministrament d'aigua 9,2 -6,6 -3,9 8,7 8,2
IPI Catalunya 1,0 1,6 2,6 3,1 3,7
IPI Espanya -1,7 1,5 3,3 1,6 2,9
Unitats: Tant per cent (Base 2015 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Advertiment: Les dades dels anys 2002-2010 es van revisar el 6 de juliol de 2018.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/471

Sou aquí: