Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2014-2018 Per seccions i divisions CCAE-2009. Taxa de variació
2014 2015 2016 2017 2018
Indústries extractives -2,5 2,7 -9,8 4,7 2,8
Indústries manufactureres 2,7 2,7 3,3 3,6 1,7
alimentació i begudes 4,6 2,8 1,5 -1,4 1,4
tèxtil, confecció, cuir i calçat -0,4 -0,9 14,8 9,7 0,8
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 1,8 1,0 -3,6 -1,1 -3,0
químiques 4,7 3,8 1,7 4,6 -0,5
prod. farmacèutics -5,6 2,5 7,0 5,6 2,3
cautxú i matèries plàstiques 4,4 8,7 4,8 4,5 -0,7
altres productes minerals no metàl·lics 8,1 5,2 1,1 5,7 -8,0
metal·lúrgia i productes metàl·lics -0,1 4,4 3,5 8,3 3,9
equips elèctrics, electrònics i òptics 10,9 2,8 2,9 4,3 2,8
maquinària i equips mecànics -3,0 0,9 8,6 3,2 7,3
material de transport 6,3 -3,2 2,2 -1,1 3,3
altres indústries manufactureres 3,6 7,1 1,3 8,3 3,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat -4,6 2,6 0,1 3,5 -6,9
Subministrament d'aigua -6,6 -3,9 8,7 8,2 -5,7
IPI Catalunya 1,6 2,6 3,1 3,7 0,8
IPI Espanya 1,5 3,3 1,6 2,9 0,7
Unitats: Tant per cent (Base 2015 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Advertiment: Les dades dels anys 2002-2010 es van revisar el 6 de juliol de 2018.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/471