Volum de negoci. Per agrupacions d'activitat i destinació geogràfica de les vendes M

Total indústria. Volum de negoci. 2014 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i destinació geogràfica de les vendes
Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses de l'INE.
Total indústria 37.621.383 48.865.874 40.791.226 127.278.483
Indústries extractives i refinació de petroli 425.026 6.094.339 445.591 6.964.957
Productes alimentaris 9.355.708 8.236.915 4.686.556 22.279.179
Fabricació begudes i ind. tabac 1.514.933 880.478 492.221 2.887.632
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.376.552 1.361.879 1.680.183 4.418.613
Indústries de la fusta i del suro, cistelleria 412.042 143.343 154.394 709.778
Paper i arts gràfiques 2.217.326 1.776.435 1.326.085 5.319.847
Indústries químiques 3.326.353 6.021.916 6.919.789 16.268.058
Fabricació prod. farmacèutics 1.372.701 2.040.648 2.638.078 6.051.427
Cautxú i matèries plàstiques 1.287.059 1.423.714 1.745.427 4.456.201
Altres productes minerals no metàl·lics 731.498 710.459 565.182 2.007.139
Metal·lúrgia 939.187 977.156 1.545.919 3.462.262
Prod. metàl·lics excepte maquinaria i equips 3.005.051 1.774.840 1.955.684 6.735.574
Maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics 1.110.224 1.540.289 1.951.148 4.601.661
Maquinària i equips ncaa 1.175.940 892.019 2.106.770 4.174.728
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.007.246 2.769.989 10.546.057 15.323.292
Altres materials transport, ex. vehicles motor 78.671 178.370 221.018 478.059
Mobles i ind. manufactureres diverses 622.836 553.177 761.874 1.937.887
Reparac. i instal. maquinària i equips 766.206 369.246 293.495 1.428.946
Prod. i distrib. e.elèctrica i gas 3.543.485 10.264.320 648.200 14.456.005
Subm. aigua, sanejament i gestió residus 2.353.341 856.344 107.554 3.317.239

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/486

Sou aquí: