Saltar al contingut principal

Compres i treballs realitzats per altres empreses. Per agrupacions d'activitat i procedència de les compres

Total indústria. Compres i treballs realitzats per altres empreses. 2015 Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 i procedència geogràfica de les compres
Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2015, la dada corresponent a la “Procedència geogràfica de les compres” no està disponible, com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l'enquesta.
Total indústria : : : 84.215.833
Indústries extractives i refinació de petroli : : : 4.162.501
Productes alimentaris : : : 16.553.522
Fabricació begudes i ind. tabac : : : 1.725.963
Tèxtil, confecció, cuir i calçat : : : 2.820.153
Indústries de la fusta i del suro, cistelleria : : : 459.969
Paper i arts gràfiques : : : 2.918.074
Indústries químiques : : : 10.367.472
Fabricació prod. farmacèutics : : : 2.957.322
Cautxú i matèries plàstiques : : : 2.795.392
Altres productes minerals no metàl·lics : : : 1.020.937
Metal·lúrgia : : : 2.705.544
Prod. metàl·lics excepte maquinaria i equips : : : 4.036.616
Maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics : : : 3.015.729
Maquinària i equips ncaa : : : 2.601.401
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs : : : 12.149.603
Altres materials transport, ex. vehicles motor : : : 265.567
Mobles i ind. manufactureres diverses : : : 952.403
Reparac. i instal. maquinària i equips : : : 777.363
Prod. i distrib. e.elèctrica i gas : : : 10.559.276
Subm. aigua, sanejament i gestió residus : : : 1.371.027
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/488