Personal en R+D. Per sectors d'execució i ocupació M

Personal en R+D. 2012-2016 Per sectors d'execució i ocupació.
2012 2013 2014 2015 2016
Administració pública 9.606,3 9.468,1 9.435,9 9.790,3 9.747,3
Investigadors 5.692,9 5.631,8 5.620,1 5.515,4 5.587,9
Tècnics 2.419,8 2.451,9 2.437,1 2.804,3 2.776,6
Altre personal de suport 1.493,6 1.384,4 1.378,7 1.470,6 1.382,8
Ensenyament superior 14.241,4 14.049,3 13.858,5 13.887,9 14.561,2
Investigadors 10.179,0 10.171,8 10.118,0 10.208,8 10.676,4
Tècnics 2.559,0 2.452,1 2.267,0 2.288,7 2.301,6
Altre personal de suport 1.503,4 1.425,4 1.473,5 1.390,4 1.583,2
Empreses i SIPSFL (1) 20.613,8 20.988,8 20.604,0 21.148,0 22.283,9
Investigadors 9.648,5 9.699,8 9.735,9 10.678,3 11.279,8
Tècnics 8.455,1 8.604,8 8.241,1 8.304,6 8.900,2
Altre personal de suport 2.510,2 2.684,2 2.627,0 2.165,0 2.103,8
Total 44.461,5 44.506,2 43.898,4 44.826,2 46.592,4
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/492