Saltar al contingut principal

Producció d'energia primària. Per tipus

Producció d'energia primària. 2010-2014 Per tipus
2010 2011 2012 2013 2014
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) Gas natural de producció associada als jaciments de cru de petroli i emprat en generació elèctrica en els mateixos jaciments.
(2) Mesurada en termes d'energia física (2350 Kcal/kWh).
(3) Mesurada en termes d'energia física (860 Kcal/kWh).
(4) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
Carbó 33,3 30,1 22,9 0,0 0,0
Petroli 119,5 94,8 139,5 369,9 306,3
Gas natural (1) 1,3 1,2 1,1 1,3 1,0
Energia nuclear (2) 6.289,5 5.511,4 6.071,1 6.251,6 6.004,2
Energia hidràulica (3) 453,9 343,4 314,2 492,2 480,1
Energia eòlica (3) 136,3 171,0 231,5 280,7 252,5
Biomassa (4) 344,3 350,5 394,6 397,5 364,2
Energia solar tèrmica (3) 20,9 24,5 27,5 29,5 31,4
Energia solar fotovoltaica (3) 25,3 30,9 35,2 37,1 35,5
Energia solar termoelèctrica (3) 0,0 0,0 0,0 6,4 10,7
Residus no renovables 104,4 117,9 111,8 100,8 131,9
Total 7.528,7 6.675,6 7.349,4 7.967,0 7.617,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/499