Producció d'energia elèctrica M

Producció d'energia elèctrica. 2010-2014 (p)
2010 2011 2012 2013 2014
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.
(p) Dades provisionals.
Energies no renovables 41.020 38.491 39.512 37.510 34.424
Carbó 516 14 0 0 0
Fuel-gas i gasoil-gas 68 3 3 0 0
Cicles combinats 8.766 9.723 8.343 5.892 5.224
Cogeneració 5.563 5.686 5.893 5.671 5.111
Altres no renovables 1.248 1.282 1.277 1.217 352
Nuclear 24.860 21.784 23.996 24.730 23.737
Energies renovables 7.528 6.717 7.162 10.003 9.418
Hidràulica 5.277 3.992 3.653 5.735 5.600
en règim ordinari 4.157 3.055 2.851 4.607 4.390
en règim especial, aïllades i amb contracte privat 1.121 938 802 1.127 1.210
RSU renovable 156 138 140 153 147
Biogàs 219 242 247 262 206
Biomassa forestal i agrícola 0 0 24 32 26
Eòlica 1.585 1.988 2.691 3.305 2.953
Fotovoltaica 291 357 407 428 410
Solar termoelèctrica 0 0 1 89 77
Total producció bruta 48.549 45.208 46.674 47.513 43.842
Consums auxiliars 1.858 1.734 1.750 1.739 1.590
Producció neta 46.691 43.474 44.923 45.774 42.252
Consum de bombament 494 276 381 336 362
Producció disponible 46.197 43.198 44.542 45.438 41.891

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/500