Producció d'energia elèctrica M

Producció d'energia elèctrica. 2011-2015 (p)
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: GWh.
Font: Institut Català d'Energia.
(p) Dades provisionals.
Energies no renovables 38.491 39.512 37.510 34.424 36.987
Carbó 14 0 0 0 0
Fuel-gas i gasoil-gas 3 3 0 0 0
Cicles combinats 9.723 8.343 5.892 5.224 7.099
Cogeneració 5.686 5.893 5.671 5.111 5.312
Altres no renovables 1.282 1.277 1.217 352 289
Nuclear 21.784 23.996 24.730 23.737 24.288
Energies renovables 6.717 7.162 10.003 9.418 8.368
Hidràulica 3.992 3.653 5.735 5.600 4.769
en règim ordinari 3.055 2.851 4.607 4.390 3.782
en règim especial, aïllades i amb contracte privat 938 802 1.127 1.210 987
RSU renovable 138 140 153 147 161
Biogàs 242 247 262 206 211
Biomassa forestal i agrícola 0 24 32 26 26
Eòlica 1.988 2.691 3.305 2.953 2.696
Fotovoltaica 357 407 428 410 417
Solar termoelèctrica 0 1 89 77 88
Total producció bruta 45.208 46.674 47.513 43.842 45.355
Consums auxiliars 1.734 1.750 1.739 1.590 1.644
Producció neta 43.474 44.923 45.774 42.252 43.711
Consum de bombament 276 381 336 362 426
Producció disponible 43.198 44.542 45.438 41.891 43.285

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/500