Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus

Consum final d'energia. 2010-2014 Per tipus
2010 2011 2012 2013 2014
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, biocombustibles i el biogàs.
Carbó 26,1 26,7 19,8 20,1 20,2
Coc de petroli 430,3 331,1 293,5 196,7 283,7
Fuel-oil 61,8 44,8 31,2 25,4 25,2
Gas-oil 4.573,2 4.242,3 3.830,1 3.820,6 3.892,8
Querosè 1.089,8 1.183,2 1.114,3 1.051,8 1.147,0
Gasolina 924,9 859,9 802,3 770,2 767,0
Gasos liquats del petroli 243,0 207,3 204,7 193,6 174,2
Gas natural 3.140,6 3.025,9 2.992,9 2.918,4 2.706,6
Energia elèctrica 3.860,6 3.809,7 3.723,0 3.573,4 3.530,4
Residus no renovables 76,1 87,5 89,0 81,4 77,8
Biomassa (1) 375,3 440,1 512,3 301,8 334,7
Solar tèrmica 20,9 24,5 27,5 29,5 31,4
Total 14.822,7 14.283,0 13.640,7 12.982,8 12.990,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/503