Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus

Consum final d'energia. 2013-2017 Per tipus
2013 2014 2015 2016 2017
Carbó 20,1 20,2 20,5 20,5 21,8
Coc de petroli 193,8 281,0 266,1 282,9 283,5
Fuel-oil 28,2 27,5 26,6 23,9 19,4
Gas-oil 3.836,2 3.917,1 4.084,8 4.176,0 4.258,7
Querosè 1.051,8 1.147,0 1.160,8 1.196,0 1.253,5
Gasolina 770,2 767,0 772,1 809,8 819,1
Gasos liquats del petroli 185,1 165,6 168,9 169,9 178,1
Gasos refineria 5,2 1,7 3,8 3,0 2,6
Gas natural 2.928,5 2.700,9 2.753,2 2.717,1 2.821,6
Energia elèctrica 3.575,3 3.529,3 3.597,0 3.616,4 3.693,4
Residus no renovables 77,1 77,9 87,4 97,0 101,3
Biomassa (1) 303,6 336,4 360,4 379,2 429,1
Solar tèrmica 26,4 27,4 28,0 28,9 29,9
Total 13.001,5 12.999,0 13.329,6 13.520,6 13.912,0
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, biocombustibles i el biogàs.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/503