Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus i sectors

Consum final d'energia. 2014 Per tipus i sectors
Indústria Domèstic Primari Serveis Transport Total
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.
Carbó 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
Coc de petroli 273,0 0,2 10,4 0,1 0,0 283,7
Fuel-oil 23,9 0,0 0,0 1,3 0,0 25,2
Gas-oil 70,0 105,3 349,6 58,4 3.309,5 3.892,8
Querosé 0,0 0,1 0,0 0,0 1.146,9 1.147,0
Gasolina 0,0 0,0 0,0 0,0 767,0 767,0
Gasos liquats del petroli 12,3 106,0 10,0 38,3 7,6 174,2
Gas natural 1.593,1 821,5 3,0 265,1 23,8 2.706,6
Energia elèctrica 1.394,9 827,1 32,1 1.189,8 86,5 3.530,4
Residus no renovables 75,2 0,0 0,0 2,6 0,0 77,8
Biomassa (1) 73,7 84,9 3,4 21,2 151,6 334,7
Solar tèrmica 4,2 19,4 0,0 7,8 0,0 31,4
Total 3.540,4 1.964,6 408,4 1.584,6 5.492,9 12.990,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/504