Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per sectors

Consum final d'energia. 2013-2017 Per sectors
2013 2014 2015 2016 2017
Indústria 3.470,2 3.518,2 3.579,4 3.626,9 3.743,6
Carbó 20,1 20,2 20,5 20,5 21,8
Coc de petroli 184,4 273,0 260,6 276,6 277,2
Fuel-oil 27,6 27,1 25,2 22,6 18,4
Gas-oil 69,3 66,2 66,3 69,9 73,9
Gasos liquats del petroli 11,6 9,9 9,2 8,4 8,2
Gas natural 1.630,9 1.565,8 1.597,8 1.601,1 1.654,9
Energia elèctrica 1.365,6 1.397,2 1.427,6 1.438,9 1.478,8
Residus no renovables 72,8 73,8 83,7 92,8 96,6
Energies renovables (1) 82,7 83,3 84,7 93,1 111,2
Solar tèrmica 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Domèstic 2.069,0 1.931,5 1.971,7 1.916,4 1.981,2
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coc de petroli 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
Gas-oil 102,0 89,4 93,0 85,8 98,3
Querosè 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
Gasos liquats del petroli 113,7 101,8 103,6 104,6 109,9
Gas natural 893,8 821,5 834,3 786,6 811,8
Energia elèctrica 881,1 826,3 839,0 842,0 857,3
Energies renovables (1) 77,9 92,1 101,3 97,2 103,7
Solar tèrmica 18,8 19,4 19,8 20,4 21,0
Primari 448,5 454,8 469,7 470,0 522,9
Coc de petroli 9,0 7,7 5,3 6,2 6,2
Gas-oil 392,2 403,0 416,9 410,7 458,8
Querosè
Gasos liquats del petroli 10,9 9,6 9,8 9,9 10,4
Gas natural 5,7 3,0 4,4 8,8 11,7
Energia elèctrica 27,8 27,6 28,9 30,3 31,3
Energies renovables (1) 2,9 3,9 4,4 4,1 4,5
Serveis 1.718,6 1.600,0 1.637,0 1.639,0 1.690,6
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coc de petroli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuel-oil 0,6 0,4 1,4 1,3 1,0
Gas-oil 54,5 47,7 49,7 45,8 52,5
Gasos liquats del petroli 41,8 36,7 37,8 38,2 40,1
Gas natural 374,1 286,5 291,7 295,0 316,6
Energia elèctrica 1.214,7 1.191,7 1.215,1 1.218,4 1.236,3
Residus no renovables 4,3 4,1 3,7 4,2 4,7
Energies renovables (1) 28,6 32,9 37,6 36,1 39,4
Solar tèrmica 7,4 7,8 8,0 8,3 8,7
Transports 5.295,2 5.494,5 5.671,8 5.868,3 5.973,7
Gasolina 770,2 767,0 772,1 809,8 819,1
Gas-oil 3.218,2 3.310,8 3.458,9 3.563,8 3.575,2
Querosè 1.051,7 1.146,9 1.160,5 1.195,9 1.253,4
Gasos liquats del petroli 7,1 7,6 8,5 8,8 9,5
Gas natural 24,0 24,1 25,0 25,6 26,6
Energia elèctrica 86,1 86,5 86,4 86,8 89,7
Energies renovables (2) 137,9 151,6 160,4 177,6 200,2
Total 13.001,5 12.999,0 13.329,6 13.520,6 13.912,0
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus urbans i el biogàs.
(2) S'hi inclouen el bioetanol i el biodièsel.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/505