Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per sectors

Consum final d'energia. 2010-2014 Per sectors
2010 2011 2012 2013 2014
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
(1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus urbans i el biogàs.
(2) S'hi inclouen el bioetanol i el biodièsel.
Indústria 3.931,8 3.846,9 3.678,6 3.473,1 3.540,4
Carbó 26,0 26,7 19,8 20,1 20,2
Coc de petroli 416,1 320,0 280,8 184,2 273,0
Fuel-oil 60,2 43,1 29,8 24,3 23,9
Gas-oil 94,5 82,6 75,1 70,3 70,0
Gasos liquats del petroli 16,9 16,2 15,2 13,2 12,3
Gas natural 1.693,4 1.712,3 1.640,6 1.642,3 1.593,1
Energia elèctrica 1.474,2 1.464,7 1.421,2 1.362,8 1.394,9
Residus no renovables 70,8 80,6 86,1 78,4 75,2
Energies renovables (1) 79,5 99,5 107,7 74,3 73,7
Solar tèrmica 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2
Domèstic 2.391,3 2.161,7 2.159,6 2.102,7 1.964,6
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coc de petroli 1,1 0,7 0,4 0,3 0,2
Gas-oil 168,2 128,2 132,4 122,3 105,3
Querosè 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Gasos liquats del petroli 150,7 124,6 123,8 118,4 106,0
Gas natural 1.032,8 923,9 913,0 893,8 821,5
Energia elèctrica 973,4 920,5 916,7 881,4 827,1
Energies renovables (1) 49,6 46,7 54,8 67,6 84,9
Solar tèrmica 15,2 16,9 18,2 18,8 19,4
Primari 519,4 499,7 457,4 412,6 408,4
Coc de petroli 12,9 10,3 12,1 12,1 10,4
Gas-oil 444,0 429,6 384,4 348,2 349,6
Querosè : : : : :
Gasos liquats del petroli 13,6 12,6 12,7 11,3 10,0
Gas natural 13,5 11,1 11,8 5,7 3,0
Energia elèctrica 33,4 34,0 34,1 32,6 32,1
Energies renovables (1) 2,0 2,0 2,3 2,7 3,4
Serveis 1.862,5 1.817,1 1.819,9 1.705,9 1.584,6
Carbó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coc de petroli 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Fuel-oil 1,6 1,8 1,4 1,0 1,3
Gas-oil 100,5 76,0 76,1 67,9 58,4
Gasos liquats del petroli 57,3 48,7 46,3 43,5 38,3
Gas natural 382,0 357,4 404,7 353,1 265,1
Energia elèctrica 1.293,8 1.301,7 1.264,9 1.210,5 1.189,8
Residus no renovables 5,3 6,9 2,9 3,0 2,6
Energies renovables (1) 16,4 18,1 16,4 19,2 21,2
Solar tèrmica 5,5 6,4 7,1 7,4 7,8
Transports 6.117,7 5.957,6 5.525,2 5.288,5 5.492,9
Gasolina 924,9 859,9 802,3 770,2 767,0
Gas-oil 3.766,1 3.525,9 3.162,2 3.211,9 3.309,5
Querosè 1.089,6 1.183,0 1.114,2 1.051,7 1.146,9
Gasos liquats del petroli 4,6 5,2 6,6 7,1 7,6
Gas natural 18,8 21,2 22,8 23,5 23,8
Energia elèctrica 85,9 88,7 86,1 86,1 86,5
Energies renovables (2) 227,8 273,7 331,1 137,9 151,6
Total 14.822,7 14.283,0 13.640,7 12.982,8 12.990,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/505