Sector miner. Principals resultats. Províncies M

Sector miner. Principals resultats. 2015 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
(1) Milers.
(2) Milions d'euros.
Població ocupada 2.047 404 303 615 3.369 29.097 11,6
Obrers 1.196 220 170 384 1.970 17.242 11,4
Hores treballades (1) 2.830 272 178 877 4.157 38.334 10,8
Potència instal·lada (CV) (1) 252,0 79,8 38,4 236,5 606,7 4.582,2 13,2
Consum d'energia elèctrica (MWh) (1) 262,6 69,6 4,0 13,8 350,0 2.023,5 17,3
Costos de producció (2) 262,65 10,79 5,56 33,53 312,52 1.944,89 16,1
despeses de personal 64,01 3,53 2,32 14,88 84,75 607,75 13,9
combustibles i energia 37,27 2,35 2,09 5,84 47,54 336,37 14,1
primeres matèries 36,18 1,44 0,68 5,26 43,56 297,59 14,6
altres despeses 125,18 3,47 0,47 7,55 136,67 703,18 19,4
Valor de producció (2) 379,88 15,83 11,84 92,88 500,42 2.965,04 16,9

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/506

Sou aquí: