Sector miner. Principals resultats. Províncies M

Sector miner. Principals resultats. 2014 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
(1) Milers.
(2) Milions d'euros.
Població ocupada 2.013 365 304 573 3.255 28.674 11,4
Obrers 1.150 188 176 383 1.897 16.970 11,2
Hores treballades (1) 2.850 280 174 806 4.110 38.702 10,6
Potència instal·lada (CV) (1) 239,1 74,4 36,4 157,5 507,4 4.464,5 11,4
Consum d'energia elèctrica (MWh) (1) 272,1 7,4 5,6 10,7 295,8 1.843,3 16,0
Costos de producció (2) 243,89 11,85 5,58 28,47 289,80 1.859,93 15,6
despeses de personal 62,26 4,17 2,29 12,23 80,96 608,89 13,3
combustibles i energia 31,59 3,21 2,12 5,70 42,62 254,92 16,7
primeres matèries 33,07 1,41 0,56 4,60 39,64 274,22 14,5
altres despeses 116,96 3,06 0,62 5,94 126,58 721,89 17,5
Valor de producció (2) 421,38 15,18 10,34 216,01 662,92 3.017,15 22,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/506

Sou aquí: