Sector comerç. Principals resultats. Per agrupacions M

Sector comerç. 2014 Principals resultats. Per agrupacions. CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Nota: L’any 2014, s’han incorporat en l’agrupació “Comerç a l’engròs i intermediaris” empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l’Enquesta.
Empreses 10.175 41.572 71.468 123.215 705.301 17,5
Establiments 11.531 46.604 91.539 149.674 840.225 17,8
Persones ocupades 43.914 214.260 287.333 545.507 2.918.805 18,7
Assalariats 34.538 186.629 214.417 435.584 2.266.335 19,2
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 12.096.646 78.807.537 35.924.977 126.829.160 656.526.509 19,3
Altres ingressos 355.256 1.391.851 535.672 2.282.779 10.717.039 21,3
Variació d'existències en productes acabats i en curs (1) -317 17.769 -1.506 15.946 14.521 109,8
Despeses d'explotació (1)
Consum primeres matèries i altres proveïments 857.366 1.320.573 340.295 2.518.234 13.321.610 18,9
Consum mercaderies 8.557.323 57.647.063 24.735.078 90.939.464 491.041.272 18,5
Treballs altres empreses 206.851 1.344.957 209.620 1.761.428 7.768.538 22,7
Despeses de personal 1.147.959 7.472.708 4.638.590 13.259.257 60.575.776 21,9
Serveis exteriors 1.056.502 8.617.997 4.025.100 13.699.599 61.224.754 22,4
Altres despeses 23.335 139.103 109.797 272.235 : :
Dotació amortitzacions 96.569 756.742 644.300 1.497.611 : :
Inversió bruta en actius materials (1) 112.587 930.508 526.253 1.569.348 8.547.717 18,4
Inversió bruta en actius intangibles (1) 5.888 110.547 57.559 173.994 768.069 22,7

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/509

Sou aquí: