Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector comerç. 2016 Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses (nombre) 12.238 46.538 78.840 137.616 796.049 17,3
Establiments (nombre) 13.122 49.557 93.484 156.163 893.222 17,5
Persones ocupades (nombre) 48.396 219.659 306.596 574.651 3.107.491 18,5
Ingressos d'explotació 16.173.799 90.394.820 40.128.460 146.697.079 737.302.208 19,9
Volum de negoci 15.706.012 88.844.987 39.360.517 143.911.516 724.594.088 19,9
Treballs realitzats per a l'actiu 2.854 89.599 26.920 119.373 424.498 28,1
Subvencions a l'explotació 4.628 62.661 15.064 82.353 668.979 12,3
Resta d'ingressos d'explotació 460.306 1.397.573 725.959 2.583.838 11.614.643 22,2
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 234.241 326.470 183.590 744.301 : :
Variació existències productes acabats i en curs -73.611 112.253 38.429 77.071 482.932 16,0
Despeses d'explotació 15.693.656 87.383.379 38.341.555 141.418.590 : :
Consum de mercaderies 11.315.758 64.853.203 27.201.505 103.370.466 : :
Consum de primeres matèries i altres proveïments 949.483 1.591.841 242.678 2.784.002 : :
Treballs realitzats per altres empreses 221.525 1.402.639 157.871 1.782.035 : :
Despeses de personal 1.300.733 7.860.606 5.183.456 14.344.795 65.626.685 21,9
Sous i salaris 1.019.765 6.260.363 3.994.156 11.274.284 51.614.114 21,8
Càrregues socials i altres despeses de personal 280.968 1.600.243 1.189.300 3.070.511 13.676.705 22,5
Despeses en serveis exteriors 1.399.801 10.196.742 4.628.158 16.224.701 70.224.902 23,1
Dotacions per a amortitzacions 95.546 992.323 674.508 1.762.377 : :
Resta de despeses d'explotació 410.811 486.025 253.380 1.150.216 : :
Inversió bruta en actius materials 159.103 1.163.741 607.965 1.930.809 9.839.301 19,6
Inversió bruta en actius intangibles 8.119 158.188 87.338 253.645 3.367.504 7,5
Resultat de l'exercici 233.019 2.793.320 624.291 3.650.630 : :
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/509