Saltar al contingut principal

Principals resultats. Per agrupacions d'activitat

Sector comerç. 2017 Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses (nombre) 11.536 44.131 73.406 129.073 762.388 16,9
Establiments (nombre) 13.085 49.165 91.141 153.391 895.757 17,1
Persones ocupades (nombre) 47.813 227.670 299.587 575.070 3.139.516 18,3
Ingressos d'explotació 17.905.016 92.181.867 41.313.316 151.400.199 783.582.920 19,3
Volum de negoci 17.383.979 90.540.366 40.467.603 148.391.948 770.133.218 19,3
Treballs realitzats per a l'actiu 4.035 65.340 31.921 101.296 395.026 25,6
Subvencions a l'explotació 5.015 49.359 17.290 71.664 707.301 10,1
Resta d'ingressos d'explotació 511.988 1.526.803 796.502 2.835.293 12.347.375 23,0
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 433.180 415.843 116.789 965.812 : :
Variació existències productes acabats i en curs 16.114 100.814 13.006 129.934 488.854 26,6
Despeses d'explotació 17.510.817 88.876.276 39.561.381 145.948.474 : :
Consum de mercaderies 12.960.855 65.583.918 27.963.265 106.508.038 : :
Consum de primeres matèries i altres proveïments 884.963 1.637.640 268.488 2.791.091 : :
Treballs realitzats per altres empreses 247.403 1.402.249 189.756 1.839.408 : :
Despeses de personal 1.394.973 8.357.464 5.330.647 15.083.084 69.077.311 21,8
Sous i salaris 1.098.220 6.632.943 4.148.858 11.880.021 54.213.140 21,9
Càrregues socials i altres despeses de personal 296.753 1.724.521 1.181.789 3.203.063 14.605.163 21,9
Despeses en serveis exteriors 1.537.894 10.681.418 4.896.333 17.115.645 73.192.710 23,4
Dotacions per a amortitzacions 102.588 957.484 717.817 1.777.889 : :
Resta de despeses d'explotació 382.142 256.101 195.075 833.318 : :
Inversió bruta en actius materials 212.089 1.165.648 806.514 2.184.251 11.369.854 19,2
Inversió bruta en actius intangibles 8.875 174.593 98.828 282.296 1.204.413 23,4
Resultat de l'exercici 253.535 2.544.006 695.422 3.492.963 : :
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/509