Sector comerç. Principals resultats. Per agrupacions M

Sector comerç. 2015 Principals resultats. Per agrupacions. CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç de l'INE.
(1) Milers d'euros.
(2) S'inclou "Consum mercaderies" i "Treballs altres empreses".
Empreses 10.340 41.601 71.856 123.797 725.880 17,1
Establiments 11.832 46.512 90.221 148.565 857.245 17,3
Persones ocupades 45.076 220.427 292.614 558.117 3.024.977 18,5
Assalariats 37.258 195.054 228.446 460.758 2.402.882 19,2
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 13.407.603 80.438.738 37.814.434 131.660.775 682.057.599 19,3
Altres ingressos 436.584 1.463.769 733.351 2.633.704 11.490.317 22,9
Variació d'existències en productes acabats i en curs (1) 26.948 98.257 28.905 154.110 725.711 21,2
Despeses d'explotació (1)
Consum primeres matèries i altres proveïments 933.817 1.239.579 271.713 2.445.109 13.253.830 18,4
Consum mercaderies 9.712.845 58.545.875 25.998.511 94.257.231 514.693.724 (2) 18,3
Treballs altres empreses 156.150 1.214.976 145.107 1.516.233
Despeses de personal 1.202.067 7.537.662 4.995.456 13.735.185 63.503.197 21,6
Serveis exteriors 1.135.254 9.331.508 4.354.812 14.821.574 65.265.344 22,7
Altres despeses 276.358 279.643 118.667 674.668 : :
Dotació amortitzacions 83.912 775.854 642.140 1.501.906 : :
Inversió bruta en actius materials (1) 152.821 1.041.335 577.785 1.771.941 9.130.414 19,4
Inversió bruta en actius intangibles (1) 3.471 113.427 50.664 167.562 762.519 22,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/509

Sou aquí: