Saltar al contingut principal

Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat

Sector comerç. 2016 Macromagnituds. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor Comerç a l'engròs i intermediaris Comerç al detall Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Valor de la producció 4.557.455 24.159.919 12.788.154 41.505.528 190.064.734 21,8
Consum de primeres matèries i altres proveïments 949.483 1.591.841 242.678 2.784.002 14.958.555 18,6
Despeses en serveis exteriors 1.399.801 10.196.742 4.628.158 16.224.701 70.224.902 23,1
Valor afegit brut a preus de mercat 2.208.172 12.371.336 7.917.319 22.496.827 104.881.278 21,4
Impostos sobre la producció i els productes 31.158 151.549 125.442 308.149 1.526.873 20,2
Subvencions a l'explotació 4.628 62.661 15.064 82.353 668.979 12,3
Valor afegit brut al cost de factors 2.181.641 12.282.448 7.806.940 22.271.029 104.023.384 21,4
Despeses de personal 1.300.733 7.860.606 5.183.456 14.344.795 65.626.685 21,9
Excedent brut d'explotació 880.908 4.421.842 2.623.485 7.926.235 38.396.699 20,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/510