Saltar al contingut principal

Comerç a l'engròs i intermediaris. Macromagnituds. Per branques

Comerç a l'engròs i intermediaris. 2017 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Matèries agràries i animals vius Aliments, begudes i tabac Articles d'ús domèstic Equips per a les TIC Altra maquinària i equips Altres tipus comerç engròs especilaitzat Comerç a l'engròs no especialitzat Intermediaris de comerç Total
Valor de la producció 534.973 5.131.201 8.737.030 1.269.052 2.882.680 4.788.280 105.653 1.779.829 25.228.699
Consum de primeres matèries i altres proveïments 84.661 528.209 479.451 32.978 106.186 242.881 8.538 154.736 1.637.640
Despeses en serveis exteriors 201.608 2.296.499 4.236.863 453.573 953.809 1.883.872 49.373 605.822 10.681.418
Valor afegit brut a preus de mercat 248.704 2.306.493 4.020.716 782.501 1.822.685 2.661.527 47.742 1.019.272 12.909.641
Impostos sobre la producció i els productes 3.011 27.759 53.693 5.864 13.594 40.154 473 3.383 147.931
Subvencions a l'explotació 3.218 31.104 6.837 1.756 961 3.667 6 1.809 49.359
Valor afegit brut al cost de factors 248.912 2.309.838 3.973.861 778.394 1.810.052 2.625.040 47.275 1.017.697 12.811.069
Despeses de personal 142.508 1.431.613 2.708.834 694.135 1.236.412 1.616.716 29.796 497.452 8.357.464
Excedent brut d'explotació 106.404 878.226 1.265.027 84.259 573.641 1.008.324 17.479 520.245 4.453.605
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/513