Saltar al contingut principal

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes. Macromagnituds. Per branques

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes. 2016 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Venda de vehicles de motor Manteniment i reparació Venda de recanvis i accessoris Venda i reparació de motocicles i recanvis Total
Valor de la producció 2.229.166 1.576.366 587.927 163.996 4.557.455
Consum de primeres matèries i altres proveïments 186.942 756.333 -20.459 26.667 949.483
Despeses en serveis exteriors 897.307 238.529 212.581 51.384 1.399.801
Valor afegit brut a preus de mercat 1.144.917 581.505 395.805 85.945 2.208.172
Impostos sobre la producció i els productes 18.300 6.692 4.811 1.354 31.158
Subvencions a l'explotació 4.196 142 198 91 4.628
Valor afegit brut al cost de factors 1.130.813 574.955 391.192 84.682 2.181.641
Despeses de personal 559.218 453.099 238.182 50.234 1.300.733
Excedent brut d'explotació 571.595 121.856 153.010 34.448 880.908
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/525