Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Despeses. Per seccions

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost. 2011-2017 Despeses. Per seccions
2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Subsector Generalitat.
Notes:
- No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013 i 2016.
- Des de 2015, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials s'ha integrat al Departament de Benestar Social i Família.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
Òrgans superiors 95,09 84,63 77,30 79,75 82,27
Parlament de Catalunya 67,60 59,30 56,90 57,88 59,93
Consell de Garanties Estatutàries 3,65 3,46 3,14 3,29 3,28
Sindicatura de Comptes 12,00 11,16 9,94 11,12 10,89
Oficina Antifrau 5,40 4,99 4,70 4,70 5,30
Comissió Jurídica Assessora 3,50 3,07 2,61 2,75 2,87
Consell de Treball Econòmic i Social 2,94 2,65 : : :
Departaments 23.644,28 22.883,79 20.484,48 21.717,57 23.735,11
Presidència 544,67 481,54 404,52 415,01 411,72
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda : : : : 197,30
Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència : : : : 64,05
Governació i Administracions Públiques i Habitatge : : : : 429,51
Governació i Relacions Institucionals 342,67 316,37 241,61 244,61 :
Economia i Coneixement 1.279,88 1.183,33 1.038,68 1.093,10 :
Ensenyament 4.894,30 4.610,99 4.157,48 4.442,58 4.821,14
Salut 9.127,91 8.685,01 8.220,61 8.399,19 8.806,71
Interior 1.203,03 1.147,56 1.110,62 1.160,88 1.246,42
Territori i Sostenibilitat 1.389,49 1.563,11 1.368,81 1.619,67 1.668,86
Cultura 302,39 301,52 225,75 238,75 261,02
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 429,73 501,68 314,90 316,98 634,99
Treball, Afers Socials i Famílies : : : : 2.872,03
Empresa i Coneixement : : : : 1.370,34
Benestar Social i Família 2.085,53 2.086,52 1.825,11 1.999,50 :
Empresa i Ocupació 1.126,90 1.119,37 776,78 969,14 :
Justícia 917,76 886,79 799,60 818,14 950,99
Fons no departamentals 8.890,68 6.758,93 11.300,29 10.685,77 10.212,34
Pensions 4,09 3,44 2,20 2,20 1,60
Deute 5.975,51 3.674,43 7.876,34 7.004,75 5.996,12
Despeses de diversos departaments 201,87 160,84 279,04 320,81 616,06
Participació ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat 2.670,22 2.670,22 3.097,72 3.158,02 3.268,55
Fons de contingència 39,00 250,00 45,00 200,00 330,00
Total 32.630,05 29.727,34 31.862,07 32.483,09 34.029,71

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/535