Ocupació en establiments hotelers. Marques turístiques M

Ocupació en establiments hotelers. 2016 Marques turístiques
Viatgers Pernoctacions Grau d'ocupació per habitacions (%)
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(1) Per tal de millorar la fiabilitat estadística, la desagregació territorial per marques turístiques es calcula amb uns estimadors especials per petites àrees. Aquesta metodologia no garanteix que la suma total sigui exactament el resultat del conjunt de Catalunya segons l'estimador clàssic. Les discrepàncies són, en tot cas, de poca significació.
Barcelona 7.880,2 20.511,0 78,9
Costa Brava 3.425,5 11.806,1 60,8
Costa Daurada 2.558,7 9.485,8 67,7
Costa Barcelona 3.549,0 10.119,9 70,0
Paisatges Barcelona 249,5 431,4 43,3
Pirineus 658,5 1.343,0 31,9
Terres de Lleida 262,0 395,2 34,7
Terres de L'Ebre 293,2 802,7 48,6
Val d'Aran 217,6 655,5 43,2
Catalunya (1) 19.094,4 55.550,6 67,1

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/552

Sou aquí: