Restaurants. Marques turístiques

Aquesta taula ha deixat d'actualitzar-se i ja no forma part de l'Anuari estadístic de Catalunya. Si cerqueu informació temàtica semblant, la podeu trobar en el capítol corresponent de l'Anuari Digital.

Restaurants. 2007 Marques turístiques
Restaurants Restaurants bars Total
Barcelona 864 4.860 5.724
Catalunya Central 448 1.805 2.253
Costa Brava 608 2.060 2.668
Costa Daurada 450 1.409 1.859
Costa de Garraf 332 1.212 1.544
Costa de Barcelona-Maresme 178 758 936
Pirineus-Prepirineus 243 637 880
Terres de l'Ebre 108 367 475
Terres de Lleida 134 696 830
Val d'Aran 63 69 132
Catalunya 3.428 13.873 17.301
Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Direcció General de Turisme.
Nota: Aquesta taula ha deixat d'actualitzar-se, atès que el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica (DOGC núm. 5131 de 15.5.2008), elimina que la persona interessada estigui obligada a sol.licitar l'autorització d'obertura dels establiments de restauració i la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/574