Hostaleria. Principals resultats. Per branques M

Hostaleria. 2014 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Serveis d'allotjament Serveis de menjar i begudes Total
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 3.795 38.669 42.464
Establiments 4.290 42.945 47.235
Persones ocupades 45.347 183.074 228.421
Assalariats 42.750 140.132 182.882
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 3.278.882 7.574.676 10.853.559
Altres ingressos 97.543 130.654 228.197
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 1 1.001 1.002
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 378.172 3.122.608 3.500.780
Consum de mercaderies 18.384 92.310 110.694
Treballs fets per altres empreses 187.773 44.668 232.441
Despeses de personal 1.008.579 2.268.953 3.277.533
Despeses en serveis exteriors 1.208.436 1.453.919 2.662.355
Altres despeses 13.297 29.210 42.507
Dotacions per amortitzacions 303.099 183.341 486.440
Inversió bruta en actius materials (1) 285.222 162.458 447.680
Inversió bruta en actius intangibles (1) 3.705 5.881 9.586

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/582