Saltar al contingut principal

Hostaleria. Principals resultats. Per branques

Hostaleria. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Serveis d'allotjament Serveis de menjar i begudes Total
Empreses (nombre) 4.433 43.415 47.848
Establiments (nombre) 5.135 47.929 53.065
Persones ocupades (nombre) 51.210 197.427 248.637
Ingressos d'explotació 4.914.016 9.312.570 14.226.586
Volum de negoci 4759085 9145686 13.904.771
Treballs realitzats per a l'actiu 1.547 707 2.254
Subvencions a l'explotació 14.689 16.382 31.070
Resta d'ingressos d'explotació 138.696 149.796 288.491
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 4.271,00 20.409,00 24.680
Variació existències productes acabats i en curs -129 6.183 6.055
Despeses d'explotació 4.235.576 8.673.541 12.909.116
Consum de mercaderies 44.762 54.393 99.155
Consum de primeres matèries i altres proveïments 482.198 3.707.679 4.189.877
Treballs realitzats per altres empreses 205.835 28.796 234.631
Despeses de personal 1.287.646 2.991.113 4.278.759
Sous i salaris 994.498 2.333.947 3.328.446
Càrregues socials i altres despeses de personal 293.148 657.166 950.314
Despeses en serveis exteriors 1.814.183 1.716.228 3.530.410
Dotacions per a amortitzacions 332.981 227.691 560.671
Resta de despeses d'explotació 67.972 -52.360 15.612
Inversió bruta en actius materials 448.733 302.247 750.979
Inversió bruta en actius intangibles 17.329 50.235 67.563
Resultat de l'exercici 469.268 160.023 629.291
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/582