Saltar al contingut principal

Hostaleria. Principals resultats. Per branques

Hostaleria. 2016 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Serveis d'allotjament Serveis de menjar i begudes Total
Empreses (nombre) 4.595 44.890 49.485
Establiments (nombre) 5.024 45.869 50.893
Persones ocupades (nombre) 52.093 187.497 239.590
Ingressos d'explotació 4.801.777 8.434.803 13.236.580
Volum de negoci 4674736 8319585 12.994.321
Treballs realitzats per a l'actiu 1.608 297 1.904
Subvencions a l'explotació 10.788 8.356 19.144
Resta d'ingressos d'explotació 114.646 106.566 221.212
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -1.103,00 19.603,00 18.500
Variació existències productes acabats i en curs -1.497 12.124 10.628
Despeses d'explotació 4.188.805 7.910.737 12.099.542
Consum de mercaderies 43.228 62.020 105.249
Consum de primeres matèries i altres proveïments 535.078 3.457.542 3.992.620
Treballs realitzats per altres empreses 250.420 30.326 280.746
Despeses de personal 1.291.385 2.601.070 3.892.455
Sous i salaris 995.071 2.025.825 3.020.897
Càrregues socials i altres despeses de personal 296.313 575.245 871.559
Despeses en serveis exteriors 1.638.168 1.540.691 3.178.858
Dotacions per a amortitzacions 333.238 198.250 531.488
Resta de despeses d'explotació 97.289 20.838 118.126
Inversió bruta en actius materials 375.598 250.926 626.524
Inversió bruta en actius intangibles 14.603 25.402 40.005
Resultat de l'exercici 347.694 136.344 484.037
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L’any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l’Estadística estructural d’empreses; per tant, els resultats de l’any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/582