Hostaleria. Principals resultats. Per branques M

Hostaleria. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Serveis d'allotjament Serveis de menjar i begudes Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 4.173 39.353 43.526
Establiments 4.689 43.287 47.976
Persones ocupades 49.131 185.049 234.179
Assalariats 46.913 146.665 193.578
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 3.799.051 8.296.395 12.095.446
Altres ingressos 125.778 86.767 212.545
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 1.033 5.148 6.182
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 411.891 3.410.733 3.822.625
Consum de mercaderies 38.835 92.481 131.316
Treballs fets per altres empreses 151.821 35.569 187.390
Despeses de personal 1.106.080 2.568.596 3.674.676
Despeses en serveis exteriors 1.397.501 1.498.231 2.895.732
Altres despeses 23.739 14.571 38.310
Dotacions per amortitzacions 340.821 158.564 499.385
Inversió bruta en actius materials (1) 223.082 182.057 405.139
Inversió bruta en actius intangibles (1) 2.897 22.683 25.580

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/582