Transport i emmagatzematge. Principals resultats. Per branques M

Transport i emmagatzematge. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 32.179 48 43
Establiments 32.869 54 51
Persones ocupades 92.141 436 5.317
Assalariats 61.012 412 5.287
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 7.565.039 71.211 2.498.061
Altres ingressos 760.056 3.141 48.144
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) -2.200 .. 27
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.170.303 11.542 698.764
Consum de mercaderies 14.154 649 31
Treballs fets per altres empreses 1.916.697 9.462 24.579
Despeses de personal 2.057.030 9.837 302.613
Despeses en serveis exteriors 1.437.236 24.572 1.359.984
Altres despeses 23.536 819 3.938
Dotacions per a amortitzacions 404.298 5.081 31.877
Inversió bruta en actius materials (1) 642.657 599 189.744
Inversió bruta en actius intangibles (1) 41.761 12 27.356
Transport i emmagatzematge. 2015 Principals resultats. Per branques. CCAE-2009
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
(1) Milers d'euros.
Empreses 4.180 1.136 37.586
Establiments 5.379 2.119 40.473
Persones ocupades 48.021 15.243 161.158
Assalariats 46.406 14.500 127.617
Ingressos d'explotació (1)
Volum de negoci 10.478.598 824.457 21.437.365
Altres ingressos 1.020.506 35.111 1.866.958
Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) 12.278 -115 9.991
Despeses d'explotació (1)
Consum de primeres matèries i altres proveïments 711.423 26.960 2.618.992
Consum de mercaderies 54.572 3.474 72.880
Treballs fets per altres empreses 5.043.390 287.139 7.281.267
Despeses de personal 1.931.941 372.568 4.673.989
Despeses en serveis exteriors 2.004.870 173.724 5.000.387
Altres despeses 96.469 4.522 129.284
Dotacions per a amortitzacions 609.945 21.300 1.072.501
Inversió bruta en actius materials (1) 593.682 9.900 1.436.583
Inversió bruta en actius intangibles (1) 43.274 7.775 120.177

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/622

Sou aquí: