Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Constitució. Províncies

Societats mercantils. 2019 Constitució. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Societats (nombre) 14.821 1.444 681 1.315 18.261 94.944 19,2
Anònimes 60 3 1 2 66 408 16,2
Limitades 14.384 1.408 666 1.283 17.741 92.010 19,3
Altres 377 33 14 30 454 2.526 18,0
Capital subscrit (M€) 1.008,13 48,20 42,21 62,48 1.161,01 5.550,51 20,9
Anònimes 34,10 0,18 0,06 1,06 35,40 245,69 14,4
Limitades 914,79 47,75 42,03 61,30 1.065,87 5.207,90 20,5
Altres 59,24 0,28 0,11 0,12 59,75 96,92 61,6
Font: Registro Mercantil Central.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/645