Societats mercantils. Constitució. Províncies M

Societats mercantils. 2017 Constitució. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Registro Mercantil Central.
(1) Milions d'euros.
Societats 15.257 1.595 749 1.315 18.916 95.344 19,8
Anònimes 77 4 2 4 87 405 21,5
Limitades 14.768 1.561 727 1.269 18.325 92.613 19,8
Altres 412 30 20 42 504 2.326 21,7
Capital subscrit (1) 784,72 127,67 47,30 66,34 1.026,02 5.290,99 19,4
Anònimes 44,92 0,46 0,12 0,49 45,99 232,88 19,7
Limitades 735,38 127,00 47,03 65,51 974,92 4.928,53 19,8
Altres 4,42 0,21 0,15 0,34 5,12 129,59 3,9

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/645

Sou aquí: