Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Constitució. Províncies

Societats mercantils. 2018 Constitució. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Societats (nombre) 14.341 1.503 644 1.239 17.727 96.467 18,4
Anònimes 55 1 0 3 59 410 14,4
Limitades 13.894 1.460 625 1.206 17.185 93.560 18,4
Altres 392 42 19 30 483 2.497 19,3
Capital subscrit (M€) 577,18 28,94 34,67 107,06 747,84 5.327,42 14,0
Anònimes 10,66 0,06 0,00 0,19 10,91 323,71 3,4
Limitades 563,48 28,70 34,62 106,75 733,55 4.802,34 15,3
Altres 3,04 0,18 0,05 0,12 3,39 201,36 1,7
Font: Registro Mercantil Central.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/645