Societats mercantils. Constitució. Províncies M

Societats mercantils. 2016 Constitució. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Registro Mercantil Central.
(1) Milions d'euros.
Societats 17.792 1.982 914 1.558 22.246 102.427 21,7
Anònimes 85 4 0 3 92 407 22,6
Limitades 17.148 1.895 872 1.500 21.415 98.824 21,7
Altres 559 83 42 55 739 3.196 23,1
Capital subscrit (1) 791,76 58,26 37,10 72,84 959,97 7.066,68 13,6
Anònimes 31,67 1,18 0,00 0,18 33,03 2.146,91 1,5
Limitades 754,51 53,91 36,76 72,08 917,25 4.857,18 18,9
Altres 5,58 3,18 0,34 0,58 9,69 62,58 15,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/645

Sou aquí: