Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Constitució. Províncies

Societats mercantils. 2012 Constitució. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Registro Mercantil Central.
(1) Milions d'euros.
Societats 13.159 1.465 716 1.191 16.531 88.412 18,7
Anònimes 76 7 3 2 88 555 15,9
Limitades 12.585 1.400 692 1.160 15.837 84.399 18,8
Altres 498 58 21 29 606 3.458 17,5
Capital subscrit (1) 762,65 90,17 20,10 48,98 921,90 7.705,91 12,0
Anònimes 60,33 0,51 0,36 0,13 61,33 2.771,50 2,2
Limitades 687,87 88,61 19,10 47,99 843,57 4.548,42 18,5
Altres 14,45 1,06 0,63 0,86 17,01 386,00 4,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/645/2012