Societats mercantils. Ampliació de capital. Províncies M

Societats mercantils. 2017 Ampliació de capital. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Registro Mercantil Central.
(1) Milions d'euros.
Societats 5.206 537 355 418 6.516 30.334 21,5
Anònimes 283 27 17 26 353 1.611 21,9
Limitades 4.843 501 335 386 6.065 28.187 21,5
Altres 80 9 3 6 98 536 18,3
Capital subscrit (1) 4.123,82 300,76 120,79 204,11 4.749,48 40.658,32 11,7
Anònimes 998,01 32,93 9,97 19,11 1.060,01 19.727,88 5,4
Limitades 3.111,77 267,15 110,52 184,30 3.673,75 20.338,84 18,1
Altres 14,04 0,67 0,30 0,69 15,71 591,60 2,7

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/646

Sou aquí: