Societats mercantils. Reducció de capital. Províncies M

Societats mercantils. 2016 Reducció de capital. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Registro Mercantil Central.
(1) Milions d'euros.
Societats 1.022 119 70 86 1.297 5.721 22,7
Anònimes 186 11 5 9 211 923 22,9
Limitades 805 106 65 75 1.051 4.655 22,6
Altres 31 2 0 2 35 143 24,5
Capital subscrit (1) 1.369,87 68,70 13,59 24,27 1.476,44 26.449,00 5,6
Anònimes 258,21 27,28 2,24 5,80 293,53 18.257,56 1,6
Limitades 1.085,97 41,42 11,35 18,47 1.157,21 8.142,53 14,2
Altres 25,70 0,00 0,00 0,00 25,70 48,92 52,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/647

Sou aquí: