Societats mercantils. Reducció de capital. Províncies

Aquesta taula ha deixat d'actualitzar-se i ja no forma part de l'Anuari estadístic de Catalunya. Si cerqueu informació temàtica semblant, la podeu trobar en el capítol corresponent de l'Anuari Digital.

Societats mercantils. 2017 Reducció de capital. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Registro Mercantil Central.
(1) Milions d'euros.
Societats 1.004 98 73 98 1.273 6.000 21,2
Anònimes 157 10 8 17 192 917 20,9
Limitades 808 86 63 77 1.034 4.854 21,3
Altres 39 2 2 4 47 229 20,5
Capital subscrit (1) 1.585,31 42,42 48,11 52,82 1.728,66 28.815,18 6,0
Anònimes 478,46 6,08 32,11 24,19 540,85 21.097,24 2,6
Limitades 1.004,33 35,07 15,97 28,60 1.083,96 7.038,99 15,4
Altres 102,52 1,27 0,03 0,02 103,84 678,96 15,3

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/647

Sou aquí: