Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs

Generalitat de Catalunya. 2008-2012 Recaptació de tributs (1)
2008 2009 2010 2011 2012
Impostos cedits 3.518,08 2.503,06 2.227,36 1.766,30 1.880,29
directes 1.508,81 847,64 621,72 349,09 640,81
successions i donacions 972,41 844,84 609,53 338,27 339,14
patrimoni (2) 536,40 2,80 12,20 10,82 301,67
indirectes 1.706,99 1.365,18 1.333,31 1.175,67 1.031,70
transmissions patrimonials i operacions societàries 819,56 756,26 834,37 750,54 682,45
actes jurídics documentats 887,43 608,92 498,94 425,13 349,25
taxes 302,28 290,24 272,33 241,54 207,79
sobre el joc 302,28 290,24 272,33 241,54 207,79
Impostos propis 2,33 2,51 3,79 4,07 10,28
grans establiments comercials (3) 0,08 0,35 0,24 0,45 7,09
impost sobre els habitatges buits .. .. .. .. ..
impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit .. .. .. .. ..
impost estades en establiments turístics .. .. .. .. ..
impost sobre provisió de continguts .. .. .. .. ..
impost sobre begudes ensucrades envasades .. .. .. .. ..
impost sobre producció d'energia elèctrica nuclear .. .. .. .. ..
impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics .. .. .. .. ..
impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria .. .. .. .. ..
impost sobre l'emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial .. .. .. .. ..
gravamen protecció civil 2,25 2,17 3,54 3,63 3,19
Total 3.520,41 2.505,58 2.231,15 1.770,37 1.890,57
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Tributs i Joc.
(1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
(2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
(3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny.
(p) Dades provisionals.
(..) Dada no procedent.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/671/2012