Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost. Per funcions

Diputacions. Pressupost. 2014-2018 Per àrees i polítiques de despesa
2014 2015 2016 2017 2018
Despeses 1.088,57 1.392,19 1.444,61 1.540,05 1.571,57
1. Serveis públics bàsics 135,91 98,94 82,79 97,02 108,02
seguretat i mobilitat ciutadana 0,00 0,00 0,02 0,13 0,00
habitatge i urbanisme 50,95 44,60 27,09 43,77 43,58
benestar comunitari 36,40 0,03 0,03 0,08 4,23
medi ambient 48,56 54,31 55,65 53,04 60,21
2. Actuacions de protecció i promoció social 84,98 87,04 128,41 128,01 133,24
pensions 0,19 0,19 0,17 0,13 0,12
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3,15 6,74 4,79 5,04 5,25
serveis socials i promoció social 62,73 66,28 104,71 82,91 87,76
foment de l'ocupació 18,91 13,83 18,74 39,93 40,12
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 223,44 232,22 244,98 276,24 292,78
sanitat 37,43 46,53 41,15 46,73 45,48
educació 62,67 73,84 88,75 97,78 102,98
cultura 100,93 94,68 99,41 107,76 120,83
esport 22,41 17,17 15,67 23,97 23,50
4. Actuacions de caràcter econòmic 128,80 167,15 180,82 197,41 214,06
agricultura, ramaderia i pesca 0,83 0,74 0,73 0,84 6,87
indústria i energia 0,00 0,01 0,02 0,17 1,18
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 42,30 43,97 53,28 56,84 61,22
transport públic 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19
infraestructures 72,69 86,03 85,35 86,55 95,59
investigació, desenvolupament i innovació 0,78 2,13 2,33 2,62 2,05
altres actuacions de caràcter econòmic 12,02 34,09 38,92 50,21 46,96
9. Actuacions de caràcter general 444,34 748,40 749,91 790,86 781,23
òrgans de govern 23,35 25,21 31,16 31,74 29,14
serveis de caràcter general 149,76 165,79 166,94 162,16 179,96
administració financera i tributària 131,60 350,49 390,88 453,86 449,61
transferències a altres administracions públiques 139,64 206,90 160,92 143,09 122,51
0. Deute públic 71,10 58,43 57,68 50,51 42,25
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa. (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/672