Diputacions. Pressupost. Per funcions M

Diputacions. Pressupost. 2011-2015 Per funcions
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Direcció General de l'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa. (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
Despeses 992,27 942,39 1.095,82 1.088,57 1.392,19
1. Serveis públics bàsics 92,08 80,69 102,31 135,91 98,94
seguretat i mobilitat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
habitatge i urbanisme 27,71 12,16 23,30 50,95 44,60
benestar comunitari 20,40 27,35 33,63 36,40 0,03
medi ambient 43,97 41,18 45,38 48,56 54,31
2. Actuacions de protecció i promoció social 72,04 65,99 77,91 84,98 87,04
pensions 2,30 1,83 0,19 0,19 0,19
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3,26 3,53 3,15 3,15 6,74
serveis socials i promoció social 55,93 53,02 66,32 62,73 66,28
foment de l'ocupació 10,55 7,60 8,25 18,91 13,83
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 209,05 188,18 193,79 223,44 232,22
sanitat 34,22 31,53 38,99 37,43 46,53
educació 61,62 58,32 41,57 62,67 73,84
cultura 100,51 89,95 98,64 100,93 94,68
esport 12,71 8,37 14,59 22,41 17,17
4. Actuacions de caràcter econòmic 116,97 98,64 125,55 128,80 167,15
agricultura, ramaderia i pesca 0,55 1,06 0,60 0,83 0,74
indústria i energia 0,14 0,01 0,03 0,00 0,01
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 41,05 33,66 37,93 42,30 43,97
transport públic 3,80 0,15 0,15 0,18 0,19
infraestructures 60,19 54,33 76,49 72,69 86,03
investigació, desenvolupament i innovació 0,00 0,00 0,77 0,78 2,13
altres actuacions de caràcter econòmic 11,24 9,44 9,59 12,02 34,09
9. Actuacions de caràcter general 398,97 419,39 516,80 444,34 748,40
òrgans de govern 27,38 25,33 25,77 23,35 25,21
serveis de caràcter general 165,02 147,50 153,16 149,76 165,79
administració financera i tributària 124,64 120,10 130,32 131,60 350,49
transferències a altres administracions públiques 81,93 126,45 207,55 139,64 206,90
0. Deute públic 103,16 89,51 79,47 71,10 58,43

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/672