Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols. Províncies

Diputacions. Pressupost consolidat. 2018 Per capítols. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Ingressos 1.162,16 132,68 129,32 147,42 1.571,57
1. Impostos directes 120,15 11,82 7,97 14,51 154,45
2. Impostos indirectes 89,27 15,37 6,89 11,73 123,25
3. Taxes i altres ingressos 63,02 7,26 6,49 18,37 95,14
4. Transferències corrents 476,89 88,21 86,39 97,43 748,92
5. Ingressos patrimonials 2,55 0,07 0,17 0,67 3,46
Operacions corrents 751,87 122,73 107,91 142,70 1.125,21
6. Alienació d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Transferències de capital 0,41 2,02 2,46 4,71 9,61
Operacions de capital 0,41 2,02 2,46 4,72 9,61
8. Variació d'actius financers 184,88 0,09 0,44 0,00 185,41
9. Variació de passius financers 225,00 7,84 18,50 0,00 251,34
Operacions financeres 409,88 7,93 18,94 0,00 436,74
Despeses 1.162,16 132,68 129,32 147,42 1.571,57
1. Remuneració del personal 274,91 27,68 29,47 55,66 387,73
2. Compra de béns i serveis 119,29 20,82 18,16 24,73 183,00
3. Interessos 0,85 0,18 0,90 0,59 2,52
4. Transferències corrents 238,35 47,08 34,24 29,53 349,21
5. Fons de contingència 5,21 3,14 1,40 3,99 13,74
Operacions corrents 638,62 98,91 84,18 114,50 936,21
6. Inversions reals 48,51 15,62 11,38 13,71 89,22
7. Transferències de capital 95,80 16,11 27,16 13,11 152,18
Operacions de capital 144,30 31,73 38,55 26,82 241,40
8. Variació d'actius financers 193,37 0,27 0,31 0,00 193,95
9. Variació de passius financers 185,87 1,77 6,28 6,10 200,01
Operacions financeres 379,24 2,04 6,59 6,10 393,96
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/673