Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols. Províncies

Diputacions. Pressupost consolidat. 2019 Per capítols. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Ingressos 1.170,88 140,84 129,76 149,73 1.591,21
1. Impostos directes 132,58 12,12 8,00 14,63 167,33
2. Impostos indirectes 89,37 14,44 7,26 12,44 123,50
3. Taxes i altres ingressos 62,48 7,75 6,78 18,68 95,68
4. Transferències corrents 483,44 92,61 89,85 103,47 769,37
5. Ingressos patrimonials 2,87 0,06 0,14 0,51 3,59
Operacions corrents 770,74 126,97 112,03 149,73 1.159,48
6. Alienació d'inversions 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03
7. Transferències de capital 1,17 3,81 1,10 0,00 6,08
Operacions de capital 1,17 3,81 1,13 0,00 6,11
8. Variació d'actius financers 183,97 0,11 0,41 0,00 184,48
9. Variació de passius financers 215,00 9,95 16,19 0,00 241,14
Operacions financeres 398,97 10,06 16,60 0,00 425,63
Despeses 1.170,88 140,84 129,76 149,73 1.591,21
1. Remuneració del personal 276,92 31,29 29,80 59,49 397,50
2. Compra de béns i serveis 114,01 22,43 18,31 25,96 180,70
3. Interessos 0,65 0,02 0,67 0,57 1,90
4. Transferències corrents 192,16 47,85 30,64 24,77 295,42
5. Fons de contingència 5,00 3,29 2,98 13,98 25,26
Operacions corrents 588,75 104,88 82,39 124,76 900,78
6. Inversions reals 47,86 20,34 17,24 7,95 93,39
7. Transferències de capital 166,55 15,35 24,66 11,52 218,08
Operacions de capital 214,41 35,69 41,90 19,47 311,48
8. Variació d'actius financers 187,02 0,17 0,31 0,00 187,50
9. Variació de passius financers 180,70 0,09 5,15 5,50 191,45
Operacions financeres 367,72 0,27 5,46 5,50 378,95
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/673