Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per capítols

Ajuntaments. Pressupost. 2015-2019 Per capítols
2015 2016 2017 2018 2019
Ingressos 9.030,10 9.101,08 9.650,90 9.910,90 9.959,44
1. Impostos directes 3.813,07 3.870,94 4.013,92 4.135,9 4.188,7
2. Impostos indirectes 154,05 161,14 176,17 218,9 251,6
3. Taxes i altres ingressos 1.549,13 1.564,47 1.631,80 1.642,7 1.700,9
4. Transferències corrents 2.757,78 2.799,45 2.890,24 2.934,1 2.999,2
5. Ingressos patrimonials 161,85 127,04 128,07 140,5 144,8
Operacions corrents 8.435,88 8.523,04 8.840,20 9.072,12 9.285,07
6. Alienació d'inversions 35,42 31,93 52,73 59,4 41,82
7. Transferències de capital 228,48 179,90 273,33 349,8 282,21
Operacions de capital 263,90 211,83 326,06 409,18 324,03
8. Variació d'actius financers 19,12 19,53 17,56 13,6 13,2
9. Variació de passius financers 311,19 346,69 467,08 416,0 337,2
Operacions financeres 330,31 366,22 484,64 429,60 350,34
Despeses 9.019,94 9.022,22 9.641,85 9.904,03 9.937,16
1. Remuneració del personal 2.671,87 2.749,37 2.815,66 2.925,2 3.050,2
2. Compra de béns i serveis 3.124,89 3.198,16 3.391,38 3.488,9 3.615,9
3. Interessos 157,44 122,79 93,47 76,7 67,3
4. Transferències corrents 1.352,92 1.370,57 1.432,03 1.472,7 1.496,0
5.  Fons de contingència  34,51 34,21 43,93 72,7 70,6
Operacions corrents 7.341,62 7.475,10 7.776,46 8.036,18 8.300,04
6. Inversions reals 888,06 822,14 1.176,60 1.275,4 1.073,9
7. Transferències de capital 77,14 61,61 67,06 75,4 84,3
Operacions de capital 965,20 883,75 1.243,66 1.350,81 1.158,17
8. Variació d'actius financers 35,98 34,58 47,34 50,8 54,5
9. Variació de passius financers 677,14 628,79 574,38 466,2 424,5
Operacions financeres 713,12 663,37 621,72 517,04 478,96
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/676