Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per capítols

Ajuntaments. Pressupost. 2014-2018 Per capítols
2014 2015 2016 2017 2018
Ingressos 9.024,59 9.030,10 9.101,08 9.650,90 9.910,90
1. Impostos directes 3.698,25 3.813,07 3.870,94 4.013,92 4.135,9
2. Impostos indirectes 143,24 154,05 161,14 176,17 218,9
3. Taxes i altres ingressos 1.559,26 1.549,13 1.564,47 1.631,80 1.642,7
4. Transferències corrents 2.759,90 2.757,78 2.799,45 2.890,24 2.934,1
5. Ingressos patrimonials 128,55 161,85 127,04 128,07 140,5
Operacions corrents 8.289,20 8.435,88 8.523,04 8.840,20 9.072,12
6. Alienació d'inversions 56,08 35,42 31,93 52,73 59,4
7. Transferències de capital 289,91 228,48 179,90 273,33 349,8
Operacions de capital 345,99 263,90 211,83 326,06 409,18
8. Variació d'actius financers 119,76 19,12 19,53 17,56 13,6
9. Variació de passius financers 269,64 311,19 346,69 467,08 416,0
Operacions financeres 389,40 330,31 366,22 484,64 429,60
Despeses 9.010,92 9.019,94 9.022,22 9.641,85 9.904,03
1. Remuneració del personal 2.638,42 2.671,87 2.749,37 2.815,66 2.925,2
2. Compra de béns i serveis 3.031,95 3.124,89 3.198,16 3.391,38 3.488,9
3. Interessos 191,77 157,44 122,79 93,47 76,7
4. Transferències corrents 1.257,25 1.352,92 1.370,57 1.432,03 1.472,7
5.  Fons de contingència  34,26 34,51 34,21 43,93 72,7
Operacions corrents 7.153,66 7.341,62 7.475,10 7.776,46 8.036,18
6. Inversions reals 989,94 888,06 822,14 1.176,60 1.275,4
7. Transferències de capital 84,04 77,14 61,61 67,06 75,4
Operacions de capital 1.073,98 965,20 883,75 1.243,66 1.350,81
8. Variació d'actius financers 147,25 35,98 34,58 47,34 50,8
9. Variació de passius financers 636,03 677,14 628,79 574,38 466,2
Operacions financeres 783,28 713,12 663,37 621,72 517,04
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/676