Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per funcions. Despeses

Ajuntaments. Pressupost. 2015-2019 Per àrees i polítiques de despesa
2015 2016 2017 2018 2019
Despeses 9.019,94 9.022,22 9.641,85 9.904,03 9.937,16
1. Serveis públics bàsics 3.426,07 3.384,65 3.657,82 3.766,88 3.745,88
seguretat i mobilitat ciutadana 789,36 804,63 830,18 845,60 871,14
habitatge i urbanisme 984,20 890,34 1.102,08 1.144,27 1.046,92
benestar comunitari 1.388,95 1.419,88 1.416,01 1.449,92 1.481,61
medi ambient 263,56 269,81 309,54 327,09 346,21
2. Actuacions de protecció i promoció social 757,03 791,67 918,95 953,68 996,80
pensions 8,82 5,36 5,32 4,77 3,19
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 20,41 21,39 16,59 17,04 16,67
serveis socials i promoció social 643,76 671,17 792,86 818,07 863,12
foment de l'ocupació 84,05 93,74 104,18 113,80 113,82
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.531,24 1.585,56 1.708,76 1.812,47 1.837,51
sanitat 99,99 101,53 110,13 114,57 112,01
educació 635,48 652,69 686,79 700,26 723,60
cultura 519,30 528,28 587,13 638,35 649,94
esport 276,46 303,05 324,70 359,30 351,97
4. Actuacions de caràcter econòmic 585,10 596,72 680,15 728,64 719,29
agricultura, ramaderia i pesca 5,65 4,06 3,92 4,16 4,22
indústria i energia 8,22 7,79 7,70 8,11 8,71
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 245,31 241,68 262,91 269,41 267,22
transport públic 194,06 202,13 232,81 238,39 244,53
infraestructures 61,30 63,89 74,87 94,64 76,62
investigació, desenvolupament i innovació 1,04 0,83 1,23 3,58 4,30
altres actuacions de caràcter econòmic 69,52 76,34 96,70 110,36 113,69
9. Actuacions de caràcter general 1.903,15 1.924,82 2.018,14 2.116,48 2.161,20
òrgans de govern 151,85 159,48 164,14 164,11 165,22
serveis de caràcter general 1.193,53 1.220,67 1.262,62 1.332,17 1.366,34
administració financera i tributària 370,85 355,37 404,27 420,80 431,54
transferències a altres administracions públiques 186,93 189,30 187,11 199,40 198,10
0. Deute públic 817,35 738,81 658,04 525,88 476,48
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/677