Ajuntaments. Pressupost. Per funcions. Despeses M

Ajuntaments. Pressupost. 2011-2015 Per funcions
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Direcció General de l'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms. A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
Despeses 8.624,50 8.521,26 8.290,74 9.010,92 9.019,94
1. Serveis públics bàsics 3.335,69 3.308,09 3.177,07 3.468,72 3.426,07
seguretat i mobilitat ciutadana 728,79 755,23 753,37 780,39 789,36
habitatge i urbanisme 1.005,92 966,74 809,67 1.031,02 984,20
benestar comunitari 1.344,91 1.364,45 1.389,16 1.420,75 1.388,95
medi ambient 256,07 221,68 224,87 236,56 263,56
2. Actuacions de protecció i promoció social 745,74 723,50 717,31 776,51 757,03
pensions 27,82 22,62 21,94 20,62 8,82
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 25,40 22,50 15,82 18,06 20,41
serveis socials i promoció social 599,41 607,10 610,53 655,94 643,76
foment de l'ocupació 93,11 71,28 69,03 81,90 84,05
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.556,55 1.470,95 1.412,57 1.474,21 1.531,24
sanitat 116,55 98,75 96,37 100,23 99,99
educació 660,49 658,80 609,67 621,01 635,48
cultura 518,94 452,72 450,64 483,08 519,30
esport 260,58 260,68 255,89 269,89 276,46
4. Actuacions de caràcter econòmic 495,55 457,10 436,09 522,66 585,10
agricultura, ramaderia i pesca 6,14 6,52 6,77 6,25 5,65
indústria i energia 15,94 9,96 8,84 6,93 8,22
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 158,34 158,26 158,38 205,08 245,31
transport públic 141,62 138,34 138,05 160,05 194,06
infraestructures 119,14 92,59 73,13 77,80 61,30
investigació, desenvolupament i innovació 1,99 0,49 0,80 0,75 1,04
altres actuacions de caràcter econòmic 52,37 50,93 50,12 65,80 69,52
9. Actuacions de caràcter general 1.818,41 1.831,53 1.794,75 1.963,88 1.903,15
òrgans de govern 157,62 154,51 154,91 153,38 151,85
serveis de caràcter general 1.194,14 1.195,59 1.150,53 1.197,74 1.193,53
administració financera i tributària 300,61 315,34 315,30 431,71 370,85
transferències a altres administracions públiques 166,05 166,09 174,01 181,05 186,93
0. Deute públic 672,55 730,09 752,95 804,94 817,35

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/677

Sou aquí: