Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per funcions. Despeses

Ajuntaments. Pressupost. 2014-2018 Per àrees i polítiques de despesa
2014 2015 2016 2017 2018
Despeses 9.010,92 9.019,94 9.022,22 9.641,85 9.904,03
1. Serveis públics bàsics 3.468,72 3.426,07 3.384,65 3.657,82 3.766,88
seguretat i mobilitat ciutadana 780,39 789,36 804,63 830,18 845,60
habitatge i urbanisme 1.031,02 984,20 890,34 1.102,08 1.144,27
benestar comunitari 1.420,75 1.388,95 1.419,88 1.416,01 1.449,92
medi ambient 236,56 263,56 269,81 309,54 327,09
2. Actuacions de protecció i promoció social 776,51 757,03 791,67 918,95 953,68
pensions 20,62 8,82 5,36 5,32 4,77
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 18,06 20,41 21,39 16,59 17,04
serveis socials i promoció social 655,94 643,76 671,17 792,86 818,07
foment de l'ocupació 81,90 84,05 93,74 104,18 113,80
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.474,21 1.531,24 1.585,56 1.708,76 1.812,47
sanitat 100,23 99,99 101,53 110,13 114,57
educació 621,01 635,48 652,69 686,79 700,26
cultura 483,08 519,30 528,28 587,13 638,35
esport 269,89 276,46 303,05 324,70 359,30
4. Actuacions de caràcter econòmic 522,66 585,10 596,72 680,15 728,64
agricultura, ramaderia i pesca 6,25 5,65 4,06 3,92 4,16
indústria i energia 6,93 8,22 7,79 7,70 8,11
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 205,08 245,31 241,68 262,91 269,41
transport públic 160,05 194,06 202,13 232,81 238,39
infraestructures 77,80 61,30 63,89 74,87 94,64
investigació, desenvolupament i innovació 0,75 1,04 0,83 1,23 3,58
altres actuacions de caràcter econòmic 65,80 69,52 76,34 96,70 110,36
9. Actuacions de caràcter general 1.963,88 1.903,15 1.924,82 2.018,14 2.116,48
òrgans de govern 153,38 151,85 159,48 164,14 164,11
serveis de caràcter general 1.197,74 1.193,53 1.220,67 1.262,62 1.332,17
administració financera i tributària 431,71 370,85 355,37 404,27 420,80
transferències a altres administracions públiques 181,05 186,93 189,30 187,11 199,40
0. Deute públic 804,94 817,35 738,81 658,04 525,88
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/677