Recaptació de tributs estatals M

Recaptació de tributs estatals. 2016
Catalunya Espanya regionalitzada % Cat./Esp.
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
(1) Els impostos mediambientals són l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultats de la generació d'energia nucleoelèctrica, l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades i l'impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
Nota: Correspon a la recaptació realitzada per les delegacions territorials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És a dir, no inclou la recaptació dels serveis centrals.
Total 37.835,84 181.891,21 20,8
IRPF 14.391,88 68.857,06 20,9
Societats 4.584,75 21.677,29 21,2
Impost sobre la renda de no residents 403,51 1.955,80 20,6
IVA 15.420,26 62.742,00 24,6
Especials 1.381,83 19.866,21 7,0
alcohols 231,88 1.108,04 20,9
hidrocarburs 886,20 10.555,87 8,4
labors del tabac 18,12 6.677,34 0,3
electricitat 243,71 1.290,25 18,9
carbó 1,92 229,10 0,8
altres 0,0 5,61 0,0
Impost sobre primes d'assegurances 334,54 1.376,19 24,3
Tràfic exterior 687,74 1.856,02 37,1
Impostos mediambientals (1) 268,54 1.669,22 16,1
Altres ingressos impositius 23,94 278,16 8,6
Taxes i altres ingressos tributaris 338,85 1.613,26 21,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/680