Recaptació de tributs estatals M

Recaptació de tributs estatals. 2015
Catalunya Espanya regionalitzada % Cat./Esp.
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
(1) Els impostos mediambientals són l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultats de la generació d'energia nucleoelèctrica, l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades i l'impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
Nota: Correspon a la recaptació realitzada per les delegacions territorials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És a dir, no inclou la recaptació dels serveis centrals.
Advertiment: El 28 de novembre de 2016 es van publicar, per als anys 2006 a 2015, les dades relatives a l’Impost sobre la renda de no residents, l’Impost sobre primes d’assegurances, els impostos mediambientals (per als anys 2012 a 2015) i altres impostos especials que fins aleshores estaven inclosos dins l’epígraf “Altres ingressos impositius”.
Total 37.179,35 177.284,32 21,0
IRPF 14.438,92 68.702,71 21,0
Societats 4.688,06 20.647,74 22,7
Impost sobre la renda de no residents 335,04 1.634,62 20,5
IVA 14.731,97 60.233,81 24,5
Especials 1.297,68 19.146,68 6,8
alcohols 240,73 1.090,65 22,1
hidrocarburs 752,48 9.782,52 7,7
labors del tabac 18,62 6.580,40 0,3
electricitat 284,42 1.384,96 20,5
carbó 1,43 308,82 0,5
altres 0,0 -0,66 0,0
Impost sobre primes d'assegurances 318,63 1.354,62 23,5
Tràfic exterior 660,08 1.756,67 37,6
Impostos mediambientals (1) 326,81 1.962,74 16,7
Altres ingressos impositius 26,25 319,07 8,2
Taxes i altres ingressos tributaris 355,90 1.525,66 23,3

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/680