Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.

Aspectes metodològics

La intensitat de la construcció és un indicador que contempla el nombre d'habitatges iniciats per 1.000 habitants.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".