Educació secundària. Alumnes. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran, àmbits i províncies M

Educació secundària. Curs 2014/15 Alumnes. Total. Per nivells. Comarques i províncies
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística
(1) No inclou el centre de batxillerat a distància del sector públic.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Alt Camp 1.812 502 372 320 69 3.075
Alt Empordà 5.423 1.353 833 283 67 7.959
Alt Penedès 4.443 1.181 524 411 109 6.668
Alt Urgell 764 219 539 98 14 1.634
Alta Ribagorça 173 40 66 72 0 351
Anoia 5.046 1.432 827 682 141 8.128
Bages 7.163 2.232 1.904 1.190 143 12.632
Baix Camp 7.948 2.222 1.782 1.041 208 13.201
Baix Ebre 3.152 868 1.329 754 76 6.179
Baix Empordà 4.974 1.338 782 293 87 7.474
Baix Llobregat 32.270 8.354 5.316 4.139 815 50.894
Baix Penedès 4.359 963 565 303 92 6.282
Barcelonès 76.756 28.150 16.403 26.054 2.044 149.407
Berguedà 1.306 435 268 42 12 2.063
Cerdanya 577 135 145 0 18 875
Conca de Barberà 793 99 104 0 13 1.009
Garraf 5.692 1.753 858 439 148 8.890
Garrigues 666 129 104 0 0 899
Garrotxa 1.841 484 467 429 50 3.271
Gironès 8.369 2.561 2.006 1.912 222 15.070
Maresme 17.718 5.239 2.364 1.679 311 27.311
Montsià 2.607 643 791 501 85 4.627
Noguera 1.418 383 222 80 29 2.132
Osona 6.464 1.969 1.489 772 123 10.817
Pallars Jussà 410 131 231 28 0 800
Pallars Sobirà 240 52 86 65 0 443
Pla d'Urgell 1.143 276 564 314 86 2.383
Pla de l'Estany 1.245 337 241 134 18 1.975
Priorat 309 60 108 37 0 514
Ribera d'Ebre 770 212 166 73 40 1.261
Ripollès 758 178 155 130 31 1.252
Segarra 911 223 350 123 20 1.627
Segrià 8.194 2.639 2.356 2.501 275 15.965
Selva 6.531 1.565 1.054 502 84 9.736
Solsonès 544 157 213 129 10 1.053
Tarragonès 10.333 3.062 2.610 2.978 304 19.287
Terra Alta 352 97 66 0 0 515
Urgell 1.490 474 213 181 31 2.389
Val d'Aran 291 97 135 46 14 583
Vallès Occidental 38.759 11.116 6.632 5.486 698 62.691
Vallès Oriental 17.720 4.468 2.909 2.172 442 27.711
Catalunya 291.734 87.828 58.149 56.393 6.929 501.033
Barcelona 213.337 66.329 39.494 43.066 4.986 367.212
Girona 29.718 7.951 5.683 3.683 577 47.612
Lleida 16.244 4.820 5.079 3.637 479 30.259
Tarragona 32.435 8.728 7.893 6.007 887 55.950
Educació secundària. Curs 2014/15 Alumnes. Sector públic. Per nivells. Comarques i Aran, i províncies
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística
(1) No inclou el centre de batxillerat a distància.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Alt Camp 1.363 502 372 320 69 2.626
Alt Empordà 4.600 1.279 774 283 33 6.969
Alt Penedès 3.243 968 524 411 109 5.255
Alt Urgell 539 219 403 62 14 1.237
Alta Ribagorça 173 40 66 72 0 351
Anoia 3.447 1.140 801 615 84 6.087
Bages 5.088 1.929 995 670 125 8.807
Baix Camp 5.627 1.827 1.691 1.041 183 10.369
Baix Ebre 2.628 764 1.237 754 61 5.444
Baix Empordà 3.789 1.176 782 293 87 6.127
Baix Llobregat 22.104 6.386 4.564 3.688 635 37.377
Baix Penedès 3.697 864 565 303 74 5.503
Barcelonès 31.819 11.648 8.537 12.012 1.046 65.062
Berguedà 1.041 386 128 0 12 1.567
Cerdanya 459 135 145 0 18 757
Conca de Barberà 676 99 104 0 0 879
Garraf 4.309 1.549 782 439 148 7.227
Garrigues 484 129 104 0 0 717
Garrotxa 1.392 484 444 360 50 2.730
Gironès 5.279 1.767 1.793 1.600 107 10.546
Maresme 11.170 3.632 1.929 1.166 275 18.172
Montsià 2.275 643 791 501 70 4.280
Noguera 1.110 303 212 80 14 1.719
Osona 3.942 1.412 1.142 447 123 7.066
Pallars Jussà 318 131 231 28 0 708
Pallars Sobirà 240 52 86 65 0 443
Pla d'Urgell 817 182 346 153 47 1.545
Pla de l'Estany 1.137 337 241 134 18 1.867
Priorat 309 60 108 37 0 514
Ribera d'Ebre 657 212 166 73 40 1.148
Ripollès 607 178 155 31 14 985
Segarra 829 223 350 123 20 1.545
Segrià 5.400 1.833 1.915 1.708 204 11.060
Selva 5.569 1.480 1.054 502 84 8.689
Solsonès 329 93 106 106 10 644
Tarragonès 7.280 2.346 2.293 2.720 193 14.832
Terra Alta 352 97 66 0 0 515
Urgell 1.150 415 170 181 25 1.941
Val d'Aran 291 97 135 46 14 583
Vallès Occidental 23.415 7.758 5.330 4.699 555 41.757
Vallès Oriental 13.457 3.704 2.458 1.874 287 21.780
Catalunya 182.411 58.479 44.095 37.597 4.848 327.430
Barcelona 123.035 40.512 27.190 26.021 3.399 220.157
Girona 22.832 6.836 5.388 3.203 411 38.670
Lleida 11.680 3.717 4.124 2.624 348 22.493
Tarragona 24.864 7.414 7.393 5.749 690 46.110
Educació secundària. Curs 2014/15 Alumnes. Sector privat. Per nivells. Comarques i Aran, i províncies
ESO Batxillerat CFGM CFGS PFI Total
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PFI: Programes de formació i inserció.
Alt Camp 449 0 0 0 0 449
Alt Empordà 823 74 59 0 34 990
Alt Penedès 1.200 213 0 0 0 1.413
Alt Urgell 225 0 136 36 0 397
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 1.599 292 26 67 57 2.041
Bages 2.075 303 909 520 18 3.825
Baix Camp 2.321 395 91 0 25 2.832
Baix Ebre 524 104 92 0 15 735
Baix Empordà 1.185 162 0 0 0 1.347
Baix Llobregat 10.166 1.968 752 451 180 13.517
Baix Penedès 662 99 0 0 18 779
Barcelonès 44.937 16.502 7.866 14.042 998 84.345
Berguedà 265 49 140 42 0 496
Cerdanya 118 0 0 0 0 118
Conca de Barberà 117 0 0 0 13 130
Garraf 1.383 204 76 0 0 1.663
Garrigues 182 0 0 0 0 182
Garrotxa 449 0 23 69 0 541
Gironès 3.090 794 213 312 115 4.524
Maresme 6.548 1.607 435 513 36 9.139
Montsià 332 0 0 0 15 347
Noguera 308 80 10 0 15 413
Osona 2.522 557 347 325 0 3.751
Pallars Jussà 92 0 0 0 0 92
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 326 94 218 161 39 838
Pla de l'Estany 108 0 0 0 0 108
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 113 0 0 0 0 113
Ripollès 151 0 0 99 17 267
Segarra 82 0 0 0 0 82
Segrià 2.794 806 441 793 71 4.905
Selva 962 85 0 0 0 1.047
Solsonès 215 64 107 23 0 409
Tarragonès 3.053 716 317 258 111 4.455
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 340 59 43 0 6 448
Val d'Aran 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 15.344 3.358 1.302 787 143 20.934
Vallès Oriental 4.263 764 451 298 155 5.931
Catalunya 109.323 29.349 14.054 18.796 2.081 173.603
Barcelona 90.302 25.817 12.304 17.045 1.587 147.055
Girona 6.886 1.115 295 480 166 8.942
Lleida 4.564 1.103 955 1.013 131 7.766
Tarragona 7.571 1.314 500 258 197 9.840

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/743

Sou aquí: