Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Per titularitat del centre M

Ensenyaments de règim especial. Curs 2013/14 Centres, professors i alumnes. Total
Alumnes. Per nivells
Centres Professors elemental mitjà superior total
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
Música (1) 255 5.383 54.008 3.385 1.332 58.725
escoles de música 230 4.041 54.008 0 0 54.008
centres grau mitjà 22 911 0 3.385 0 3.385
centres grau superior 3 431 0 0 1.332 1.332
Dansa 66 422 9.161 254 95 9.510
escoles de dansa 62 331 9.161 0 0 9.161
centres de grau mitjà 3 48 0 254 0 254
centres de grau superior 1 43 0 0 95 95
Art dramàtic 2 (2) 148 0 0 0 356
Arts plàstiques i disseny 28 746 0 959 4.606 5.565
Estudis superiors de disseny 9 0 (3) 0 0 0 1.293
Restauració i conservació 1 21 0 0 0 144
Idiomes (4) 46 670 0 0 0 53.135
Esports 30 642 0 3.194 247 3.441
Ensenyaments de règim especial. Curs 2013/14 Centres, professors i alumnes. Sector públic
Alumnes. Per nivells
Centres Professors elemental mitjà superior total
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
Música (1) 180 3.619 41.046 3.112 0 44.158
escoles de música 162 2.807 41.046 0 0 41.046
centres grau mitjà 18 812 0 3.112 0 3.112
centres grau superior 0 0 0 0 0 0
Dansa 12 147 1.484 211 95 1.790
escoles de dansa 10 65 1.484 0 0 1.484
centres de grau mitjà 1 39 0 211 0 211
centres de grau superior 1 43 0 0 95 95
Art dramàtic 1 118 0 0 0 0
Arts plàstiques i disseny 24 690 0 914 4.360 5.274
Estudis superiors de disseny 7 0 (3) 0 0 0 805
Restauració i conservació 1 21 0 0 0 144
Idiomes (4) 46 670 0 0 0 53.135
Esports 23 539 0 2.607 230 2.837
Ensenyaments de règim especial. Curs 2013/14 Centres, professors i alumnes. Sector privat
Alumnes. Per nivells
Centres Professors elemental mitjà superior total
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
Música (1) 75 1.764 12.962 273 1.332 14.567
escoles de música 68 1.234 12.962 0 0 12.962
centres grau mitjà 4 99 0 273 0 273
centres grau superior 3 431 0 0 1.332 1.332
Dansa 54 275 7.677 43 0 7.720
escoles de dansa 52 266 7.677 0 0 7.677
centres de grau mitjà 2 9 0 43 0 43
centres de grau superior 0 0 0 0 0 0
Art dramàtic 1 30 0 0 0 64
Arts plàstiques i disseny 4 56 0 45 246 291
Estudis superiors de disseny 2 0 (2) 0 0 0 488
Restauració i conservació 0 0 0 0 0 0
Idiomes 0 0 0 0 0 0
Esports 7 103 0 587 17 604

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/747

Sou aquí: