Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies M

Producció editorial. 2017 Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Documents de text 25.117 1.282 955 1.106 28.460
Llibres 16.295 765 370 603 18.033
Llibres de text 1.310 2 5 3 1.320
Llibres facsímils/de bibliofil 22 2 1 0 25
Fullets (fins a 16 pàgines) 1.682 182 155 161 2.180
Fullets (més de 16 pàgines) 763 103 153 140 1.159
Fulls solts 1.184 175 271 172 1.802
Guions de cinema 3 1 0 0 4
Partitures musicals 3.618 18 0 0 3.636
Recursos electrònics (monografies) 78 0 0 18 96
CD-ROM 47 5 0 6 58
Documents carregats a COFRE 93 0 0 3 96
Altres suports 22 29 0 0 51
Publicacions periòdiques 29.108 1.854 2.865 2.274 36.101
Diaris núm. 1 0 0 0 0 0
Revistes núm. 1 156 27 17 20 220
Butlletins oficials núm. 1 0 0 0 0 0
Memòries núm. 1 26 3 15 2 46
Anuaris núm. 1 26 0 0 0 26
Recursos electrònics (publ. periòdiques) 0 0 0 0 0
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 28.900 1.824 2.833 2.252 35.809
Documents gràfics 1.350 200 432 311 2.293
Cartells 636 130 356 283 1.405
Làmines 27 1 2 4 34
Mapes i plànols 216 14 11 14 255
Postals 155 4 0 3 162
Targetes i nadales 127 0 0 0 127
Altres 189 51 63 7 310
Documents audiovisuals 2.181 64 107 24 2.376
Discos de vinil (LP i altres) 127 0 66 1 194
Discos compactes àudio (CD) 1.095 60 35 15 1.205
DVD 711 2 6 5 724
Blue-Ray/HD 198 1 0 1 200
Multimèdies 0 0 0 0 0
Pel·lícules 45 1 0 1 47
Altres 5 0 0 1 6
Total 57.756 3.400 4.359 3.715 69.230
Font: Biblioteca de Catalunya.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/769

Sou aquí: