Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies M

Producció editorial. 2016 Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Font: Biblioteca de Catalunya.
Documents de text 22.627 1.391 1.005 1.383 26.406
Llibres 15.914 852 359 687 17.812
Llibres de text 1.611 0 0 6 1.617
Llibres facsímils/de bibliofil 32 0 0 2 34
Fullets (fins a 16 pàgines) 1.607 140 179 219 2.145
Fullets (més de 16 pàgines) 632 127 137 219 1.115
Fulls solts 1.089 212 268 99 1.668
Guions de cinema 30 0 0 0 30
Partitures musicals 892 14 0 0 906
Recursos electrònics (monografies) 794 44 58 99 995
CD-ROM 13 0 3 45 61
Altres suports 13 2 1 7 23
Publicacions periòdiques 26.720 3.334 3.373 1.772 35.199
Diaris núm. 1 0 1 0 0 1
Revistes núm. 1 206 54 16 25 301
Butlletins oficials núm. 1 0 0 0 0 0
Memòries núm. 1 29 7 3 1 40
Anuaris núm. 1 46 1 0 0 47
Recursos electrònics (publ. periòdiques) 39 0 0 2 41
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 26.400 3.271 3.354 1.744 34.769
Documents gràfics 1.390 321 381 284 2.376
Cartells 432 160 355 212 1.159
Làmines 139 0 6 0 145
Mapes i plànols 387 25 10 22 444
Postals 230 26 1 22 279
Targetes i nadales 58 0 1 0 59
Altres 144 110 8 28 290
Documents audiovisuals 2.496 123 55 23 2.697
Discos de vinil (LP i altres) 121 3 15 1 140
Discos compactes àudio (CD) 1.354 109 29 10 1.502
DVD 712 11 4 5 732
Blue-Ray/HD 274 0 0 1 275
Multimèdies 0 0 7 5 12
Pel·lícules 33 0 0 1 34
Altres 2 0 0 0 2
Total 53.233 5.169 4.814 3.462 66.678

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/769

Sou aquí: