Saltar al contingut principal

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies

Producció editorial. 2018 Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Documents de text 25.927 1.821 970 980 29.698
Llibres 16.241 1.192 416 416 18.265
Llibres de text 1.052 15 0 0 1.067
Llibres facsímils/de bibliofil 32 0 3 3 38
Fullets (fins a 16 pàgines) 1.515 200 144 148 2.007
Fullets (més de 16 pàgines) 773 131 143 145 1.192
Fulls solts 1.154 244 264 267 1.929
Guions de cinema 1 0 0 0 1
Partitures musicals 5.010 32 0 0 5.042
Recursos electrònics (monografies) 0 0 0 1 1
CD-ROM 99 2 0 0 101
Documents carregats a COFRE 6 0 0 0 6
Altres suports 44 5 0 0 49
Publicacions periòdiques 26.297 2.261 2.486 2.232 33.276
Diaris núm. 1 0 0 0 0 0
Revistes núm. 1 120 43 5 5 173
Butlletins oficials núm. 1 0 0 0 0 0
Memòries núm. 1 36 1 50 1 88
Anuaris núm. 1 23 0 0 0 23
Recursos electrònics (publ. periòdiques) 1 0 0 0 1
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 26.117 2.217 2.431 2.226 32.991
Documents gràfics 989 274 358 415 2.036
Cartells 465 153 268 270 1.156
Làmines 23 2 0 0 25
Mapes i plànols 160 19 22 29 230
Postals 78 36 10 10 134
Targetes i nadales 142 0 1 1 144
Altres 121 64 57 105 347
Documents audiovisuals 1.919 120 90 89 2.218
Discos de vinil (LP i altres) 134 7 33 33 207
Discos compactes àudio (CD) 1.126 81 43 43 1.293
DVD 426 23 8 8 465
Blue-Ray/HD 159 5 1 1 166
Multimèdies 49 0 0 0 49
Pel·lícules 24 0 4 4 32
Altres 1 4 1 0 6
Total 55.132 4.476 3.904 3.716 67.228
Font: Biblioteca de Catalunya.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/769