Saltar al contingut principal

Producció editorial. Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies

Producció editorial. 2019 Dipòsit legal de Catalunya. Per tipus de document. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Documents de text 24.431 1.474 913 1.007 27.825
Llibres 15.728 980 374 579 17.661
Llibres de text 1.284 3 2 0 1.289
Llibres facsímils/de bibliofil 18 0 1 0 19
Fullets (fins a 16 pàgines) 1.293 155 129 130 1.707
Fullets (més de 16 pàgines) 823 107 137 164 1.231
Fulls solts 1.034 201 270 97 1.602
Guions de cinema 0 0 0 0 0
Partitures musicals 4.121 28 0 0 4.149
Recursos electrònics (monografies) 0 0 0 30 30
CD-ROM 99 0 0 2 101
Documents carregats a COFRE 4 0 0 5 9
Altres suports 27 0 0 0 27
Publicacions periòdiques 23.980 1.724 2.535 2.118 30.357
Diaris núm. 1 0 0 0 0 0
Revistes núm. 1 150 52 9 13 224
Butlletins oficials núm. 1 0 0 0 0 0
Memòries núm. 1 19 1 5 1 26
Anuaris núm. 1 20 0 0 0 20
Recursos electrònics (publ. periòdiques) 5 0 0 0 5
Publicacions periòdiques (núm. seg.) 23.786 1.671 2.521 2.104 30.082
Documents gràfics 889 178 381 261 1.709
Cartells 406 103 261 215 985
Làmines 15 0 0 0 15
Mapes i plànols 157 11 12 9 189
Postals 55 1 13 12 81
Targetes i nadales 108 0 0 0 108
Altres 148 63 95 25 331
Documents audiovisuals 1.518 65 74 17 1.674
Discos de vinil (LP i altres) 146 5 46 3 200
Discos compactes àudio (CD) 891 50 18 14 973
DVD 252 9 7 0 268
Blue-Ray/HD 153 1 0 0 154
Pel·lícules 75 0 1 0 76
Multimèdies 0 0 1 0 1
Altres 1 0 1 0 2
Total 50.818 3.441 3.903 3.403 61.565
Font: Biblioteca de Catalunya.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/769