Television. Distribution of the audience. By channels M

Televisió. 2000 Repartiment de l'audiència. Per cadenes
% Audiència acumulada (1) Minuts per persona i dia (2) % Share temps vist anual (3)
Font: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
(1) Audiència mitjana anual. Percentatge respecte de les persones que han vist la televisió almenys 1 minut en 24 hores.
(2) Mitjana de temps en minuts que cada persona, del total de la població, veu la televisió cada dia.
(3) Repartiment percentual de l'audiència, estimat a partir del temps de visió de cada cadena, obtingut en el transcurs de l'any.
TVC
TV3 55,7 45 21,2
K3-33 38,7 11 5,1
TVE
TV1 57,9 40 18,7
La 2 44,3 14 6,5
TV privades analògiques
Tele 5 59,6 44 20,7
Antena 3 59,3 45 21,0
Canal Plus 17,0 5 2,1
Altres TV 16 10 4,6

Index [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/774/2000/en