Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

Es presenten els resultats de la segona edició de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya, que té com a objectiu principal conèixer el consum i les pràctiques culturals de la població catalana en el seu temps de lleure. L'àmbit temporal de l'enquesta, realitzada pel Departament de Cultura amb la col·laboració de l'Idescat, són els darrers dotze mesos comptats des del dia de l'entrevista (del 19 de novembre al 28 de desembre del 2006).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".