Saltar al contingut principal
Activitats de temps lliure. 2006 Per grups d'edat i sexe
Per grups d'edat Per sexe
15-29 30-44 45-64 65 i més homes dones Total
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Idescat.
(1) Activitats realitzades durant el temps lliure el dia laborable i el cap de setmana anteriors al dia de l'entrevista. Es poden donar fins a deu respostes.
Activitats realitzades(1)
passejar 11,8 20,7 26,1 34,3 23,9 21,5 22,7
mirar TV o vídeo 15,3 15,8 15,8 17,2 15,7 16,2 15,9
reunions de família/amics 28,4 20,6 15,2 18,1 20,5 20,5 20,5
llegir 5,6 12,9 14,7 10,4 10,6 11,7 11,2
feines de la llar/cuinar 1,6 3,9 5,5 5,3 2,4 5,7 4,1
dormir/reposar 4,9 6,6 6,4 4,2 6,2 5,2 5,7
fer esport 16,5 10,6 9,6 4,8 13,8 7,5 10,6
sortida a bars 10,0 3,7 2,2 1,1 4,4 4,1 4,3
estudiar/classes 14,6 3,2 1,5 1,3 4,3 5,8 5,1
ordinador 10,0 4,6 3,4 1,2 7,4 2,4 4,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/798