Usos lingüístics de la població. Per identificació lingüística amb el català. Àmbits

Usos lingüístics de la població. 2013 Població de 15 anys i més. Per identificació lingüística amb el català. Àmbits
Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat; Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
Nota: S'exclou la població que ha respost l'opció "ambdues llengües, català i castellà".
Metropolità 23,3 28,7 27,8
Comarques Gironines 45,6 50,0 51,5
Camp de Tarragona 34,7 38,3 38,6
Terres de l'Ebre 68,3 71,4 73,8
Ponent 53,0 57,0 61,9
Comarques Centrals 49,1 59,4 63,0
Alt Pirineu i Aran 52,6 60,7 61,3
Penedès 32,0 38,1 35,5
Catalunya 31,0 36,4 36,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/804

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn