Usos lingüístics de la població. Per llengües més freqüents i àmbits d'ús M

Usos lingüístics de la població. 2013 Població de 15 anys i més. Per llengües més freqüents i àmbits d'ús
Només català Més català que castellà Ambdues Més castellà que català Només castellà Altres situacions Total
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat; Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població que té o ha tingut usuaris o clients.
Membres de la llar (1) 26,7 5,2 8,0 10,0 39,6 10,4 100
Amistats 15,0 15,9 15,7 13,1 30,7 9,7 100
Veïns 17,3 14,6 15,7 11,4 37,5 3,4 100
Companys d'estudi (2) 20,5 22,4 17,4 14,2 16,6 8,9 100
Companys de feina (3) 16,7 16,3 17,1 13,5 26,0 10,4 100
Usuaris o clients de Catalunya (4) 12,8 24,6 22,8 11,4 23,0 5,4 100
Petit comerç 21,4 17,7 14,9 10,9 33,2 2,0 100
Gran comerç 17,9 15,7 15,3 12,8 35,9 2,4 100
Entitats financeres 30,7 11,5 11,5 7,8 35,5 3,0 100
Administració local 37,5 10,4 7,9 6,7 32,2 5,3 100
Adm. Generalitat de Catalunya 37,5 8,7 6,8 6,3 29,8 10,8 100
Administració de l'Estat 22,4 13,0 11,0 10,0 37,5 6,1 100
Personal mèdic 27,8 12,5 12,0 7,1 39,2 1,4 100
Escriure notes personals 22,6 5,2 7,3 8,5 47,3 9,2 100

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/805

Sou aquí: