Usos lingüístics de la població. Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús. Àmbits M

Usos lingüístics de la població. 2013 Població de 15 anys i més. Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús. Àmbits
Metropolità Comarques Gironines Camp de Tarragona Terres de l'Ebre Ponent Comarques Centrals Alt Pirineu i Aran Penedès Total
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat; Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població que té o ha tingut usuaris o clients.
Membres de la llar (1) 18,0 43,7 30,6 67,2 50,3 50,0 51,0 25,3 26,7
Amistats 8,1 28,7 17,0 51,9 35,2 32,3 31,6 14,3 15,0
Veïns 9,6 34,8 18,2 51,4 39,1 38,0 39,2 16,0 17,3
Companys d'estudi (2) 12,8 46,5 23,1 43,9 38,8 34,8 31,4 16,2 20,5
Companys de feina (3) 9,9 34,2 17,0 44,6 34,3 35,7 32,0 17,8 16,7
Usuaris o clients de Catalunya (4) 8,6 22,4 13,9 32,1 22,1 27,2 25,0 11,9 12,8
Petit comerç 13,0 39,3 22,4 53,7 44,4 50,3 43,2 20,0 21,4
Gran comerç 10,7 32,5 19,5 44,7 39,3 42,0 35,0 15,5 17,9
Entitats financeres 21,7 52,1 31,6 63,7 51,8 59,3 51,9 31,0 30,7
Administració local 28,6 57,1 39,5 66,4 60,5 65,0 58,1 39,6 37,5
Adm. Generalitat de Catalunya 30,2 53,3 38,5 61,2 58,3 60,7 56,4 38,4 37,5
Administració de l'Estat 16,4 33,9 24,1 44,7 40,4 44,6 38,7 20,3 22,4
Personal mèdic 20,1 43,8 28,9 53,8 48,3 57,8 47,5 25,7 27,8
Escriure notes personals 15,7 37,6 26,8 44,2 38,0 44,0 37,2 23,8 22,6

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/806

Sou aquí: