Entitats juvenils. Per tipus M

Entitats juvenils. 2013-2017 Per tipus
2013 2014 2015 2016 2017
Total 1.967 1.985 2.007 2.056 2.055
Artístic (1) : : : : :
Apoderament de les dones i igualtat (2) : : 1 3 2
Casal de joves 190 188 191 190 187
Centre d'esplai (Actualment "Esplai") 504 516 513 524 519
Consell de Joventut 24 24 24 24 24
Cooperació, solidaritat i pau (3) : : : : :
Coordinació d'entitats 63 61 75 74 73
Cultural (inclou cultura popular) (1) : : : : :
Cultural i artístic 275 276 297 301 300
Cultura popular 48 49 52 55 55
Drets civils 4 4 8 8 8
Educatiu (2) : : 44 51 52
Escola d'educació en el lleure 24 24 25 25 22
Escoltisme 222 220 218 226 225
Estudiantil 39 40 43 44 43
Excursionista 46 44 43 43 43
Grup local de joves (2) : : 38 42 44
Immigració 15 16 18 18 18
Internacional i cooperació 48 45 49 48 48
Medi ambient i ecologista 15 15 16 17 17
Musical (1) : : : : :
Laboral (4) : : : : :
Oci o lúdica 56 60 55 56 56
Política 14 14 15 15 15
Professional i laboral 30 32 36 36 36
Promoció de la salut 17 17 18 18 18
Serveis a joves amb discapacitat 111 105 111 113 116
Serveis a la infància 18 23 : : 3
Serveis a la joventut 117 124 : 6 9
Serveis socials i assistencials 81 82 111 113 116
Sindical 6 6 6 6 6
Altres : : : : :
Sense classificació 0 0 : : :
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.
(1) A partir del 2012, aquests àmbits es troben agrupats dins de Cultural i artístic, llevat de Cultura popular que assoleix un àmbit propi.
(2) Nou àmbit creat el 2015.
(3) A partit del 2012, aquest àmbit es troba agrupat dins d'Internacional i cooperació.
(4) A partir del 2012, aquest àmbit es troba agrupat dins de Professional i laboral.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/813