Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat M

Mortalitat. Defuncions. 2014 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Font: Departament de Salut.
Homes 114 24 42 112 229 552
malalties infeccioses i parasitàries 0 2 1 1 4 19
tumors 0 4 16 28 38 168
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 2 1 2 2 2 3
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 3 2 1 4 5
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 2 3
malalties del sistema nerviós 5 3 3 10 13 20
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 1 0 3 11 26 98
malalties de l'aparell respiratori 2 1 0 5 6 27
malalties de l'aparell digestiu 1 0 1 0 5 24
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 1
afeccions originades en el període perinatal 62 0 1 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 27 1 2 3 3 2
signes, símptomes i troballes no classificades 10 4 2 1 4 9
causes externes 2 5 9 50 122 172
Dones 81 18 29 47 122 338
malalties infeccioses i parasitàries 2 1 1 3 6 15
tumors 1 4 12 12 42 197
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 2 0 4 0 0 2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 1 3 0 2 2
trastorns mentals i del comportament 0 0 1 0 2 1
malalties del sistema nerviós 4 3 1 2 7 12
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 3 3 0 6 8 43
malalties de l'aparell respiratori 1 0 2 2 8 7
malalties de l'aparell digestiu 0 1 0 0 4 9
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 2 1
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 1
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 1 0
afeccions originades en el període perinatal 44 0 0 1 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 15 2 0 2 0 3
signes, símptomes i troballes no classificades 6 0 1 0 5 9
causes externes 1 3 4 19 35 35
Total 195 42 71 159 351 890
Mortalitat. Defuncions. 2014 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i totals
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Font: Departament de Salut.
Homes 1.538 3.122 5.309 9.596 9.896 30.534
malalties infeccioses i parasitàries 48 45 79 154 135 488
tumors 642 1.704 2.614 3.200 1.925 10.339
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 5 15 24 50 73 179
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 24 67 108 290 251 757
trastorns mentals i del comportament 10 16 107 389 776 1.303
malalties del sistema nerviós 33 83 210 623 673 1.676
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 1 2 1 4
malalties del sistema circulatori 314 631 1.106 2.477 3.126 7.793
malalties de l'aparell respiratori 64 140 483 1.332 1.521 3.581
malalties de l'aparell digestiu 149 199 265 437 416 1.497
malalties de la pell i del teixit subcutani 1 1 7 15 14 38
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 1 11 11 41 58 123
malalties del sistema genitourinari 5 26 83 234 433 782
afeccions originades en el període perinatal 1 1 0 0 0 65
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 7 4 5 4 3 61
signes, símptomes i troballes no classificades 38 49 58 70 88 333
causes externes 196 130 148 278 403 1.515
Dones 769 1.469 2.557 7.906 16.860 30.196
malalties infeccioses i parasitàries 30 33 52 167 237 547
tumors 478 892 1.234 2.093 1.811 6.776
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3 11 9 40 109 180
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 18 77 288 559 954
trastorns mentals i del comportament 2 15 58 505 2.038 2.622
malalties del sistema nerviós 26 64 170 859 1.733 2.881
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 1 1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 1 1 1 3
malalties del sistema circulatori 85 207 485 2.275 6.038 9.153
malalties de l'aparell respiratori 23 68 137 619 1.784 2.651
malalties de l'aparell digestiu 39 61 157 436 779 1.486
malalties de la pell i del teixit subcutani 1 2 5 13 82 104
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 4 10 20 59 116 212
malalties del sistema genitourinari 6 12 51 258 645 973
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 0 1
afeccions originades en el període perinatal 0 0 0 0 0 45
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 6 2 7 7 4 48
signes, símptomes i troballes no classificades 9 19 17 52 234 352
causes externes 55 55 77 234 689 1.207
Total 2.307 4.591 7.866 17.502 26.756 60.730

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/825

Sou aquí: