Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat M

Mortalitat. Defuncions. 2016 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 95 20 32 93 199 523
malalties infeccioses i parasitàries 1 2 0 1 3 16
tumors 0 5 13 15 39 127
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 2 0 1 1 2 5
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 8 2 0 1 4 6
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 0 2
malalties del sistema nerviós 1 2 5 6 9 18
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 1 1 2 11 24 109
malalties de l'aparell respiratori 0 1 1 4 8 23
malalties de l'aparell digestiu 1 0 0 1 8 26
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 1 0
malalties del sistema genitourinari 1 0 0 0 1 3
afeccions originades en el període perinatal 53 0 0 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 18 2 5 4 1 5
signes, símptomes i troballes no classificades 9 2 2 2 4 6
causes externes 0 3 3 47 95 177
Dones 77 17 25 42 96 311
malalties infeccioses i parasitàries 2 0 0 0 5 6
tumors 1 3 6 10 30 174
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0 0 0 0 0 1
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 4 0 1 1 5 1
trastorns mentals i del comportament 0 0 1 0 0 3
malalties del sistema nerviós 4 3 3 3 4 14
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 1 1 1 0 9 33
malalties de l'aparell respiratori 0 2 5 2 6 13
malalties de l'aparell digestiu 0 0 0 0 3 8
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 1 2 0 3
malalties del sistema genitourinari 2 0 0 0 0 1
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 1 2
afeccions originades en el període perinatal 43 0 1 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 16 3 3 4 2 0
signes, símptomes i troballes no classificades 3 0 0 0 1 0
causes externes 1 5 3 20 30 52
Total 172 37 57 135 295 834
Font: Departament de Salut.
Mortalitat. Defuncions. 2016 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i totals
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 1.472 3.220 5.490 9.340 10.929 31.413
malalties infeccioses i parasitàries 46 50 69 137 143 468
tumors 596 1.713 2.704 3.148 2.130 10.490
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 8 9 11 35 51 125
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 22 66 167 333 350 959
trastorns mentals i del comportament 10 25 96 430 908 1.471
malalties del sistema nerviós 40 92 194 640 798 1.805
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 1 2 3
malalties del sistema circulatori 363 644 1.170 2.293 3.178 7.796
malalties de l'aparell respiratori 71 162 518 1.263 1.763 3.814
malalties de l'aparell digestiu 121 231 255 425 465 1.533
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 2 10 20 32 64
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 3 13 20 40 77 154
malalties del sistema genitourinari 11 26 87 232 436 797
afeccions originades en el període perinatal 0 0 0 0 0 53
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 3 4 6 2 3 53
signes, símptomes i troballes no classificades 14 29 34 49 98 249
causes externes 164 154 149 292 495 1.579
Dones 811 1.477 2.636 7.513 18.231 31.236
malalties infeccioses i parasitàries 20 22 43 180 286 564
tumors 502 915 1.293 1.972 2.124 7.030
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 4 5 13 40 101 164
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 9 26 79 334 680 1.140
trastorns mentals i del comportament 6 16 67 475 2.297 2.865
malalties del sistema nerviós 39 55 167 771 1.956 3.019
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 1 0 1 0 2
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 1 1 2
malalties del sistema circulatori 89 186 491 2.092 6.200 9.103
malalties de l'aparell respiratori 27 77 176 648 1.771 2.727
malalties de l'aparell digestiu 34 68 120 405 820 1.458
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 1 6 20 81 108
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 3 13 25 63 203 313
malalties del sistema genitourinari 5 12 52 191 752 1.015
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 0 3
afeccions originades en el període perinatal 1 0 0 0 0 45
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 3 11 2 3 5 52
signes, símptomes i troballes no classificades 5 4 10 37 227 287
causes externes 64 65 92 280 727 1.339
Total 2.283 4.697 8.126 16.853 29.160 62.649
Font: Departament de Salut.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/825

Sou aquí: