Activitat hospitalària. Per tipus de concert i tipologia d'hospital M

Activitat hospitalària. 2015 Per tipus de concert i tipologia d'hospital
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
UMA: Unitat de mesura d'activitat.
Altes hospitalàries 667.595 44.708 4.867 11.848 226.250 1.135 956.403
Millora 577.380 26.985 4.218 8.766 211.988 1.018 830.355
Trasllat 49.673 5.488 324 1.548 1.987 72 59.092
Defunció 24.344 8.856 68 915 1.991 18 36.192
Altres 16.198 3.379 257 619 10.284 27 30.764
Estades 4.124.126 2.141.391 560.555 946.183 752.651 126.113 8.651.019
Ingressos 669.131 46.074 5.004 12.295 229.268 1.249 963.021
Urgents 402.335 1.859 1.235 4.422 63.500 374 473.725
Programats 266.796 44.215 3.769 7.873 165.768 875 489.296
Urgències 3.639.100 72.405 3.332 11.247 977.967 653 4.704.704
Altes hospitalàries 3.196.699 70.786 2.765 8.255 913.947 329 4.192.781
Ingressos 368.290 338 453 2.877 61.135 261 433.354
Trasllats 70.159 1.279 114 115 2.831 63 74.561
Defuncions 3.952 2 0 0 54 0 4.008
Visites 11.492.133 206.598 26.072 294.017 2.435.185 33.502 14.487.507
Hospital 111.169.910 206.598 12.671 232.425 2.300.844 33.502 13.955.950
Centres extrahospitalaris 322.223 0 13.401 61.592 134.341 0 531.557
Hospital de dia (sessions) 1.076.177 308.135 44.171 101.811 40.701 55.728 1.626.723
Mèdic 938.205 0 : : 40.575 978.780
Psiquiàtric 74.109 1.086 38.949 53.413 126 55.728 223.411
Sociosanitari-geriàtric 63.863 307.049 5.222 48.398 0 0 424.532
Hospitalització domiciliària 139.971 12.250 0 8.417 5.843 0 166.481
UMA 1.489.302,4 84.705,9 9.724,1 29.434,0 424.029,7 7.111,5 2.044.307,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/837

Sou aquí: