Activitat hospitalària. Per tipus de concert i tipologia d'hospital M

Activitat hospitalària. 2014 Per tipus de concert i tipologia d'hospital
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
UMA: Unitat de mesura d'activitat.
Altes hospitalàries 644.399 39.692 5.322 11.845 227.684 1.060 930.002
Millora 558.006 24.047 4.498 8.615 221.460 941 817.567
Trasllat 47.214 4.835 473 1.433 2.037 88 56.080
Defunció 23.446 8.044 62 982 1.982 11 34.527
Altres 15.733 2.766 289 815 2.205 20 21.828
Estades 4.064.653 2.139.938 569.590 957.686 758.604 94.314 8.584.785
Ingressos 650.043 40.313 5.477 12.249 235.953 1.094 945.129
Urgents 384.018 1.387 1.266 4.312 60.835 290 452.108
Programats 266.025 38.926 4.211 7.937 175.118 804 493.021
Urgències 3.519.476 72.535 3.500 15.683 930.618 649 4.542.461
Altes hospitalàries 3.103.554 70.652 2.908 11.231 868.919 323 4.057.587
Ingressos 345.250 467 440 3.880 58.414 268 408.719
Trasllats 66.713 1.412 152 572 3.219 58 72.126
Defuncions 3.959 4 0 0 66 0 4.029
Visites 11.313.221 212.348 22.393 286.379 2.366.512 27.854 14.228.707
Hospital 10.990.743 212.348 8.904 232.914 2.238.234 27.854 13.710.997
Centres extrahospitalaris 322.478 0 13.489 53.465 128.278 0 517.710
Hospital de dia (sessions) 1.013.233 297.961 47.598 96.452 45.448 41.714 1.542.406
Mèdic 875.083 0 42.629 917.712
Psiquiàtric 70.206 3.007 42.411 46.406 2.819 41.714 206.563
Sociosanitari-geriàtric 67.944 294.954 5.187 50.046 0 0 418.131
Hospitalització domiciliària 125.331 12.298 0 7.938 5.000 0 150.567
UMA 1.439.799,5 79.018,8 10.400,0 28.951,1 417.958,6 5.615,0 1.981.743,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/837

Sou aquí: